Zdravstvena zaštita

Zdrastvena zaštita

Studentima Sveučilišta u Rijeci koji nisu iz grada Rijeke Sveučilište  osigurava odgovarajuću zdravstvenu zaštitu. Zdravstvena zaštita pokriva usluge liječnika opće/obiteljske i dentalne medicine, ginekologa, psihijatra, odnosno psihološke pomoći. Ovime se osigurava zdravstvena zaštita i svim studentima i osobama koje privremeno (dulje od 3 mjeseca) borave izvan svog prebivališta.

U slučaju da je student strani državljanin kojemu zdravstvena zaštita ne pripada temeljem zakona Republike Hrvatske, ista može se osigurati nekim drugim instrumentom osiguranja.