Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci

Studentski zborStudentski zbor Sveučilišta u Rijeci je nestranačko, nepolitičko tijelo studenata Sveučilišta u Rijeci koje sudjeluje u tijelima uprave Sveučilišta. Kao predstavničko tijelo studenata, brine o provedbi i kvaliteti studijskih programa, štiti i unapređuje interese studenata, pomaže studentskim udrugama, potiče suradnju s drugim organizacijama koje rade u interesu studenata. Skupštinu SZSuR čini ukupno 18 predstavnika svih studijskih područja i svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci.

 

Zadaci Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci:

 • štititi i unapređivati interese studenata
 • brinuti o kvaliteti studijskih programa
 • brinuti o kvaliteti studentskog standarda
 • sudjelovati u financiranju studentskih projekata, udruga
 • povećavati participaciju studenata u odlučivanju
 • poticati na suradnju s drugim organizacijama koje rade u intresu studenata
 • štititi i unapređivati studentska prava

U sklopu Studentskog Zbora Sveučilišta u Rijeci djeluju:

 • Ured za studentski standard
 • Ured studentskog pravobranitelja
 • Ured za međunarodnu suradnju
 • Ured za izdavaštvo
 • Ured za udruge
 • Ured za kvalitetu
 • Ured za kulturu
 • Ured za znanost
 • IT ured

SZSUR sudjeluje u:

 • radu svih tijela Sveučilišta u Rijeci, odborima, upravnim vijećima, radnim tijelima
 • glasanju u Stručnom vijeću, Senatu, Fakultetskim vijećima
 • stvaranju modela studentskih participacija u financiranju studija

Studentski zbor provodi projekte koji su bitni za razvoj studentskog standarda i Sveučilišta u Rijeci.

Rijeka International Student Congress; kongres obrazovne politike koji uključuje studente u “policy making” Sveučilišta u Rijeci.

Student Day Festival provodi se već četvrtu godinu za redom. Predstavlja dan posvećen studentima Sveučilišta u Rijeci na kojem se prezentiraju studentske udruge, studentski projekti, sport i sve aktivnosti kojima se naši studenti bave.

 

Studentski zbor organizira i tradicionalnu Sveučilišnu brucošijadu u Garaži na Kampusu.

Kontakt

Rektorat Sveučilišta u Rijeci,
Trg braće Mažuranića 10,
51 000 Rijeka
T: 051 /406 – 557
E: ured@sz.uniri.hr
Facebook

Web stranice