Studentska riječka poduzeća – STRIP

Strip je tvrtka Sveučilišta u Rijeci čije osnovne djelatnosti možemo promatrati kroz tri područja na kojima djeluje, a to su redom:

Komercijalizacija sveučilišnih resursa s ciljem podizanja standarda i kvalitete usluga koje koriste studenti i ostali članovi Sveučilišta u Rijeci. Kao primjer možemo navesti osnivanje Sveučilišne smještajne agencije koja će olakšavati pronalazak odgovarajućeg smještaja za vrijeme boravka na našem sveučilištu.

Edukacijsko područje u sklopu kojeg radimo na implementaciji kooperativne edukacije te osmišljavanju programa cjeloživotnog učenja, kroz koje želimo studentima omogućiti više prakse te doticaja s realnim sektorom radi lakšeg zapošljavanja.

Poticanje poduzetništva među studentima područje je u sklopu kojeg pripremamo osnivanje studentskog e-inkubatora koji će omogućiti mladima s dobrim idejama da realiziraju svoje poduzetničke pothvate.