Uključi se!

ukljuci se
Kao budući student možeš se uključiti u rad jedne od 36 studentskih udruga koje djeluju na našem Sveučilištu. Nudimo ti kreiranje i realizaciju projekata na području kulture, razmjene studenata, kongresa, znanstvenog rada, eksperimenata, sporta i mnogih drugih aktivnosti.

U 2012. godini ostvarili smo preko 120 projekata, a u 2013. godini i ti možeš biti dio naše priče.

Studenti video