Stipendiranje i financijska potpora

Osim državnih stipendija za studente Sveučilišta  u Rijeci, Sveučilište u Rijeci jednom godišnje dodjeljuje stipendije najuspješnijim studentima te najmanje jednom godišnje stipendira studente slabijeg socioekonomskog statusa.  Jednom godišnje dodjeljuje se rektorova nagrada najuspješnijim studentima, studentima volonterima i studentima aktivistima. Jednom godišnje bira se student/studentica generacije. Većina sastavnica najboljim studentima dodjeljuje i posebne nagrade te poticaje. Financijsku potporu studentskim aktivnostima i projektima dodjeljuju Zaklada Sveučilišta u Rijeci i Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci.

Fond Aleksandra Abramova

Sveučilište u Rijeci brine o socijalnom i ekonomskom statusu svojih studenata. Vodeći brigu upravo o socijalnoj dimenziji studenata, Sveučilište u Rijeci stvorilo je sustav potpore studentima slabijeg socioekonomskog statusa koji se temelji isključivo na socijalnim kriterijima.

Sredstva kojima Fond raspolaže namijenjena su studentima za pokriće participacije u troškovima studija te jednokratnoj pomoći studentima slabijeg socijalnog i ekonomskog statusa.

Informativni dokument

Program kreditiranja

Sveučilište u Rijeci redovito osigurava sredstva za povoljno kreditiranje studenata Sveučilišta u Rijeci. Cilj je programa pružiti uvjete studiranja usklađene sa svjetskim standardima, motiviranje studenata za postizanje što boljih rezultata, izobrazba strateških profila kadrova, kontinuirano obrazovanje te podrška socijalnim mogućnostima studiranja.

Zahtjev za kreditom mogu podnijeti svi studenti državljani Republike Hrvatske koji studiraju na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci.

Postojećim sustavom predviđeni su:

  • Krediti za pokrivanje troškova školarine koji ovise o iznosu školarine institucije koju student pohađa, od 200 EUR do 11.000 EUR.
  • Krediti za pokrivanje troškova života, u iznosu od 70 EUR do 300 EUR mjesečno.

Javni natječaj za dodjelu studentskih kredita objavljuje se početkom zimskoga semestra na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci i otvoren je neograničeno od dana objave.

Više informacija