Učiteljski fakultet

Učiteljski fakultet u Rijeci započeo je s obavljanjem djelatnosti 1. listopada 2006. godine kao pravni sljednik Visoke učiteljske škole u Rijeci koju je osnovala Vlada Republike Hrvatske Uredbom iz 1998. godine. Od osnutka 2006. godine do danas, Učiteljski fakultet u Rijeci doživio je mnogobrojne promjene: od podizanja razine obaju temeljnih studija sa stručne na sveučilišnu razinu, implementacije Bolonjskoga procesa, razrade kompetencijskog okvira studija, organiziranja i suorganiziranja skupova do preseljenja u novu zgradu u sklopu Sveučilišnoga kampusa na Trsatu, 2011. godine.

U svrhu ostvarenja institucijskoga partnerstva Fakultet ostvaruje redovitu komunikaciju s javnim institucijama, posebice dječjim vrtićima i osnovnim školama grada Rijeke te nizom drugih odgojno-obrazovnih institucija. Suradnja Učiteljskoga fakulteta ostvaruje se i s organizacijama civilnoga društva.

Povodom završetka prve generacije studenata Sveučilišnog diplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u listopadu 2012. godine na Učiteljskom fakultetu u Rijeci održana je znanstvena konferencija ˝Perspektive obrazovnih politika u visokom obrazovanju – pogled na europsku dimenziju ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja˝. Istovremeno je održan „festival“ (prezentacija) diplomskih radova prve generacije studenata sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

 

video

Mobilnost studenata

Na Učiteljskom fakultetu u Rijeci postoji mogućnost mobilnosti studenata u okviru Erasmus programa. Prva mobilnost realizirati će se u ljetnom semestru 2012./13. boravkom dvije studentice s pete godine Učiteljskog studija na srodnom fakultetu u Risskov u Danskoj.

Učiteljski fakultet u Rijeci potpisao je bilaterarne ugovore sa šest srodnih fakulteta na sveučilištima u Ljubljani, Mariboru i Kopru u Sloveniji te Risskovu u Danskoj, Ružomberoku u Slovačkoj i Klagenfurtu u Austriji.

U postupku je potpisivanje ugovora sa sveučilištima u Ústí nad Labem u Češkoj i Zaragozi u Španjolskoj.

Posebnosti sastavnice

CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE DJETINJSTVA
«Najbolji način predviđanja budućnosti jest njezino stvaranje». Peter Drucker

Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj 41. sjednici održanoj 17. srpnja 2012. dao je suglasnost na Odluku Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta od 9. srpnja 2012. o osnivanju Centra za istraživanje djetinjstva.

Svrha osnivanja i djelovanja Centra kao ustrojbene jedinice Učiteljskog fakulteta u Rijeci dvojaka je:
1. Osnaživanje interdisciplinarnih istraživanja u području djetinjstva (posebno do desete godine života djeteta) u cilju promicanja prakse ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i primarnog obrazovanja u uvjetima suvremenog institucijskog djetinjstva. Usmjereni smo na propitivanje postojećih i razvoju novih znanja utemeljenih na istraživačkim pristupima primjerenim ovim odgojno-obrazovnim kontekstima.

2. Stvaranje mjesta podrške za daljnji razvoj profesionalnog identiteta stručnjaka i znanstvenika u području ranog i predškolskog odgoja i primarnog obrazovanja. Uloga trajnog stručnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja ključna je pretpostavka za razvoj i konsolidaciju profesionalnog identiteta. U tom cilju Centar funkcionira kao svojevrsni poligon za razvoj „zajednice teorijskog i praktičnog rada“ i omogućuje trajni pristup praktičara akademskoj zajednici organizacijom istraživačkih seminara i periodičnim „večerima partnerstva“ s gostujućim predavačima, polugodišnjim konferencijama posvećenima unapređivanju rada u cjelini.

Podaci za kontakt:
E: studentska@ufri.hr

Telefonski brojevi Studentske službe:

T: 051 265 806
T: 051 265 884
T: 051265 885

Kontakt

Učiteljski fakultet
Sveučilišna avenija 6
51000 Rijeka

T: 051/265-800
E: dekanat@ufri.hr

Web stranice sastavnice