Idi nazad na Tehnički fakultet

Poslijediplomski doktorski studiji iz tehničkih znanosti

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
40 - -

Za što sam osposobljen?

Završetkom studija student stječe stupanj doktora znanosti koji označava niz kompetencija: superiorno poznavanje određenog znanstvenog područja unutar tehničkih znanosti; sposobnost originalnog znanstvenog istraživanja; vrsno poznavanje literature i nerazjašnjenih problema iz određenog područja, sposobnost osmišljavanja i provođenja znanstveno-istraživačkog projekta do kraja; objavljivanja rezultata istraživanja te prezentiranja tih rezultata drugim znanstvenicima; sposobnost izražavanja svojih stavova u prisutnosti eksperta u području; želja da prenese svoje znanje i iskustvo na mlađe generacije studenata; kritičnost u prvom redu prema vlastitom istraživanju, ali i radu drugih; sposobnost adaptiranja na promjene koje dolaze…
Nakon završetka doktoskog studija otvaraju se brojne mogućnosti nastavka znanstveno-istraživačkog rada na matičnoj instituciji ili srodnim institucijama u Hrvatskoj ili inozemstvu, kao i post-doktorskog usavršavanja. Također otvaraju se i mogućnosti zapošljavanja u javnom i privatnom sektoru, posebno u gospodarskim subjektima s kojima Fakultet ima razvijenu suradnju, ali i drugdje u Hrvatskoj i inozemstvu.

Koji su uvjeti upisa?

Na poslijediplomske doktorske studije mogu se upisati diplomirani inženjeri strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike, magistri inženjeri strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike ili magistri tehničkih znanosti. Upisati se mogu i pristupnici s diplomom sveučilišnih studija iz srodnih područja uz eventualno polaganje ispita iz razlikovnih kolegija.