Tehnički fakultet

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci stožerna je visokoškolska i znanstvenoistraživačka institucija na području tehničkih znanosti, ne samo na Sveučilištu u Rijeci, nego i u regiji u kojoj djeluje. Fakultet izvodi sveučilišne preddiplomske i diplomske te stručne studijske programe na polju strojarstva, brodogradnje, elektrotehnike i računarstva i trogodišnji treći ciklus obrazovanja za stjecanje doktorata znanosti na području tehničkih znanosti.

Tehnički fakultet ima dugu tradiciju izdavanja znanstvenih i stručnih radova, a osim znanstvenih i stručnih radova, djelatnici Fakulteta objavili su i mnogobrojne knjige i udžbenike.

Fakultet aktivno surađuje s gospodarskim, visokoškolskim i znanstvenim subjektima u bližoj i daljoj okolici, a ubrzano se radi i na integraciji u europski prostor znanosti i visokog obrazovanja.

video

Servisi za studente

Služba studentske evidencije dostupna je na broju 051/651-410.

Studentski vodič tijekom studiranja dostupan je na poveznici

Informacijski paket za studente sa sveobuhvatnim podacima dostupan je napoveznici

 

Mobilnost studenata

Akademska zajednica Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci snažno podupire i pozdravlja unutarnju i vanjsku mobilnost te je u mogućnosti osigurati i održavati okruženje za uspješan rad gostujućih studenata. U okviru programa Erasmus moguće je sudjelovati u individualnoj i skupnoj mobilnosti te u europskim obrazovnim projektima. Na fakultetu se na godišnjoj osnovi održavaju Erasmus info dani.

Posebnosti sastavnice

Tehnički fakultet omogućava studiranje na četiri studija: strojarstvu, brodogradnji, elektrotehnici i računarstvu čime se studentima nudi izbor velikog broja izbornih predmeta te se postiže interdisciplinarnost studija.

Kontakt

Tehnički fakultet
Vukovarska 58
51000 Rijeka

T: 051/ 65 14 44
E: dekanat@riteh.hr

Web stranice sastavnice