Pravni fakultet

Pravni fakultet u Rijeci je visokoškolska ustanova Sveučilišta u Rijeci koja djeluje od 1976. godine. Pravni fakultet u Rijeci izvodi Integrirani sveučilišni studij pravo u trajanju od seset semestara, Preddiplomski stručni studij Upravni studij u trajanju od šest semestara, Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave, Poslijediplomski specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava, Poslijediplomske specijalistički studij Europske integracije te Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pravo.

Nastavni planovi i programi Fakulteta ustrojeni su prema suvremenim potrebama obrazovanja magistara prava, stručnih prvostupnika javne uprave, stručnih specijalista javne uprave, specijalista prava i doktora pravnih znanosti.

video

Servisi za studente

Na fakultetu studentima je na raspolaganju Knjižnica s reprezentativnim fondom knjižnične građe s područja društvenih, a osobito pravnih znanosti, prilagođena potrebama studija i znanstvenoga rada na Fakultetu. Fond obuhvaća oko 40.000 svezaka građe, od čega 27.445 knjiga i 9.818 svezaka periodike. Obogaćena je knjižnim zbirkama: Donacijom Riječko-senjske nadbiskupije, Donacijom dr. Viktora Ružića, Donacijom akademika Luje Margetića i Donacijom prof. dr. sc. Petra Simonettija.

Knjižnica Pravnog fakulteta pridaje osobitu važnost dostupnosti izvora znanstvenih i stručnih informacija širem krugu korisnika, pa su tako korisnicima Knjižnice dostupne elektroničke baze znanstvenih radova, zakonodavstva i sudske prakse. Knjižnica Pravnog fakulteta u Rijeci ujedno je Europski dokumentacijski centar (EDC), tj. dio informacijske mreže Europe Direct u državama članicama Europske unije. Knjižničari provode brojne programe informacijskog opismenjavanja koji zbog stalnog razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije imaju posebno značenje. U okviru Knjižnice djeluje čitaonica te fotokopirnica.

Studentima je na raspolaganju i Informatička učionica opremljena računalima i pisačima.

Na fakultetu djeluje Ured za studente te Kantina.

Mobilnost studenata

Fakultet provodi mobilnost studenata i nastavnika kroz program Erasmus plus. Studenti i nastavno osoblje mogu realizirati mobilnost sa Sveučilištem u Bergamu (Italija), Sveučilištem u Wroclavu (Poljska), Sveučilištem u Salzburgu (Austrija), Pravnim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija) te brojnim drugim europskim sveučilištima.

Posebnosti sastavnice

Na fakultetu djeluje osam zavoda i 21 katedra.

Fakultet izdaje znanstveni časopis Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Fakultet raspolaže moderno opremljenom dvoranom za udaljena predavanja.

Kontakt

Pravni fakultet

Hahlić 6

51000 Rijeka

Telefon: 051/359-500
E-mail: dekanat@pravri.hr

Web stranica: http://pravri.uniri.hr

Web stranice sastavnice