Idi nazad na Pomorski fakultet

Nautika i tehnologija pomorskog prometa

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
60 30 4

Gdje se mogu zaposliti?

Stečene kompetencije omogućuju studentima obavljanje poslova upravljanja i uspješan rad u različitim pomorskim i prometnim ustanovama i tvrtkama čije su djelatnosti usko povezane s pomorstvom (lučke kapetanije, ministarstvo nadležno za pomorstvo, luke, lučke uprave, brodari, brodogradilišta, agencije, otpremnici, carina, transportne tvrtke i dr.).

Za što sam osposobljen?

  • Identificirati i rješavati probleme iz područja tehnologije pomorskog prometa
  • Kritičko mišljenje i kreativno traženje rješenja problema iz područja tehnologije pomorskog prometa
  • Samoučenje, povezivanje znanja i prilagođavanje novim zahtjevima
  • Visokostručni rad i upravljanje tvrtkama i ustanovama iz područja pomorstva

Koji su uvjeti upisa?

Uvjeti upisa za kandidate starije od 24 godine 

Pravo prijave na natječaj za upis na studij ima osoba koja je završila srednju školu u trajanju od četiri godine. Razredbeni postupak za kandidate starije od 24 godine provodi se bez razredbenog ispita, a obuhvaća vrednovanje uspjeha kandidata iz srednje škole i dodatnih bodova:

– prema prosječnom uspjehu kandidata iz svih razreda srednje škole i uspjeha na završnom ispitu
– prema prosječnim ocjenama iz hrvatskog jezika, matematike i fizike, za svaki predmet posebno (za preddiplomski sveučilišni studij Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu i Brodostrojarstvo)
– prema prosječnim ocjenama iz hrvatskog jezika, matematike i informatike, za svaki predmet posebno (za preddiplomski sveučilišni studij Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Tehnologija i organizacija prometa i Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu)

Dodatne bodove za studijske programe Brodostrojarstvo i Nautika i tehnologije pomorskog prometa kandidat može dobiti:
• ako je završio odgovarajući smjer srednje pomorske škole (nautički smjer isključivo za upis na studij Nautike i tehnologije pomorskog prometa, a brodostrojarski smjer isključivo za upis na studij Brodostrojarstvo)
• ako je položio časnički ispit

Temeljem rezultata razredbenog postupka formira se rang lista kandidata.

Upis na studij obavlja se prema rezultatima ostvarenim u razredbenom postupku, temeljem utvrđene rang liste.

Uvjeti upisa za kandidate koji se upisuju putem NISpVU sustava

Pristupnici vrše prijave za upis na studijske programe preddiplomskih studija putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) i mrežne stranice www.postani-student.hr. Pravo prijave na natječaj za upis na studij ima osoba koja je završila srednju školu u trajanju od četiri godine.

Postupak prijave za upis na studijske programe sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) objašnjen je na mrežnoj stranici www.postani-student.hr

Detaljnije informacije o postupku upisa na studijski program na kojem je pristupnik ostvario pravo upisa objavljuju u natječaju za upis Natječaju za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u narednoj akademskoj godini te na mrežnim stranicama visokog učilišta.

Preduvjet za upis na ovaj studijski program jest: OBVEZNO LIJEČNIČKO UVJERENJE MEDICINE RADA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI. Kandidati koji Fakultetu ne prilože u roku  liječničko uvjerenje neće biti na rang listi studenata koji stječu pravo upisa.

Bodovi:

Ocjene iz srednje škole
Prosjek svih ocjena: 40%
Obvezni dio državne mature
Hrvatski jezik (razina B): 20%
Matematika (razina B): 20%
Strani jezik (razina B): 20%

Izborni dio državne mature (nije zahtjev studija):
Rezultati natjecanja
Državno natjecanje Fizika 1. mjesto: 30%
Državno natjecanje Fizika 2. mjesto: 25%
Državno natjecanje Fizika 3. mjesto: 20%
Državno natjecanje Matematika 1. mjesto: 30%
Državno natjecanje Matematika 2. mjesto: 25%
Državno natjecanje Matematika 3. mjesto: 20%
Druga posebna postignuća
Časnički ispit: 20%
Završena srednja pomorska škola (samo za zanimanje pomorski nautičar): 20%
Vrednovanje ocjena ispita državne mature
Matematika (razina A): 10%