Idi nazad na Pomorski fakultet

Nautika i tehnologija pomorskog prometa

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
40 10 3

Koji su uvjeti upisa?

Pravo prijave na natječaj za upis na studij ima osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij i osoba koja je završila sveučilišni preddiplomski studij srodnog pomorskog, prometnog ili tehničkog fakulteta.

Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita prema uspjehu na preddiplomskom sveučilišnom studiju (prosječna ocjena tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija).

Prednost kod formiranja rang liste pristupnika ima osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij. Kandidat koji je prethodno završio neistovrsni preddiplomski sveučilišni studij a stekao je pravo upisa, obvezan je tijekom prve godine  studija položiti razlikovne ispite koje će utvrditi Fakultetsko vijeće na prijedlog odgovarajućeg zavoda.

Temeljem rezultata razredbenog postupka formira se rang lista pristupnika.