Idi nazad na Pomorski fakultet

Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
30 10 3

Gdje se mogu zaposliti?

Stečene kompetencije omogućavaju zaposlenje u tvrtkama čija je djelatnost vezana za pomorstvo, u brodogradilištima te energetskim postrojenjima.

Za što sam osposobljen?

Završetkom ovog studija student je stekao obrazovanje koje uključuje poznavanje osnivanja, održavanja i upravljanja brodskim i stacionarnim postrojenjima te samostalno praćenje tehnologije.

Koji su uvjeti upisa?

Pravo prijave na natječaj za upis na studij ima osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij i osoba koja je završila sveučilišni preddiplomski studij srodnog pomorskog, prometnog ili tehničkog fakulteta.

Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita prema uspjehu na preddiplomskom sveučilišnom studiju (prosječna ocjena tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija).

Prednost kod formiranja rang liste pristupnika ima osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij. Kandidat koji je prethodno završio neistovrsni preddiplomski sveučilišni studij a stekao je pravo upisa, obvezan je tijekom prve godine studija položiti razlikovne ispite koje će utvrditi Fakultetsko vijeće na prijedlog odgovarajućeg zavoda.

Temeljem rezultata razredbenog postupka formira se rang lista pristupnika.

Podaci relevantni za studijski program

Svi studijski programi usko su povezani sa suvremenim znanstvenim spoznajama u znanstvenom području tehničkih znanosti polja tehnologije prometa i transporta, a posebno u području pomorstva. Sva potrebna znanja i vještine temeljene su na suvremenim znanstvenim spoznajama unutar ovog područja.