Pomorski fakultet

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci najstarija je sastavnica Sveučilišta u Rijeci te najstarije i najveće visoko pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi. Pomorski fakultet u Rijeci pušta korijenje djelovanja još od 1866. g. kada je u Rijeci počela s radom austrougarska Vojno-pomorska akademija koja je djelovala sve do 1914. godine.

Godine 1949. osnovana je Viša pomorska škola u Rijeci koja se 1978. preustrojava u Fakultet za pomorstvo i saobraćaj i postaje sastavnicom Sveučilišta u Rijeci. Godine 1998. Pomorski fakultet preustrojen je u dvije institucije: Visoku pomorsku školu sa stručnim studijima i Odjel za pomorstvo Sveučilišta u Rijeci za izvođenje sveučilišnoga dodiplomskog i poslijediplomskog znanstvenog studija. Godine 2001. Odjel za pomorstvo i Visoka pomorska škola ponovno se integriraju u Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Pomorski fakultet u Rijeci je član Međunarodnog Izvršnog Odbora Međunarodne Asocijacije Pomorskih Sveučilišta koja okuplja više od 50 vodećih pomorskih Sveučilišta i Fakulteta sa svih kontinenata iz čitavog svijeta.

video

Servisi za studente

Fakultet pruža lepezu podrške studentima. Prilikom upisa na Fakultet, studenti dobiju mentora. Od posebnoga je značaja Udruga Alumni koja je organizirala i nekoliko zanimljivih predavanja na temu savjetovanja u karijeri, s posebnim osvrtom na preporučene postupke kandidata kod mogućega zasnivanja radnoga odnosa. Fakultet zajedno s Alumni udrugom jednom godišnje organizira Dan karijera Pomorskog fakulteta u Rijeci. Dodjela nagrada i priznanja je svečan čin o kojem se, uz objavu na internetskim stranicama Fakulteta, obavještavaju i glasila javnoga priopćavanja.

Mobilnost studenata

Ključni je prioritet opće strategije internacionalizacije na sveučilištima u Hrvatskoj pripremiti studente za život i rad u globalnom radnom okruženju. Povećanje odlazne i dolazne mobilnosti studenata/nastavnika kao jednog vida internacionalizacije, od izuzetne je važnosti i za Pomorski fakultet. Jedan je od zadataka povećanje broja studenata uključenih u Erasmus program mobilnosti u sljedećim godinama. Potpisivanje Erasmus bilateralnih ugovora je u tijeku.

Posebnosti sastavnice

Od 150 doktorskih studija, u različitim znanstvenim područjima, poljima i granama koji se trenutno izvode u Republici Hrvatskoj, samo je jedan iz domene pomorstva koji se izvodi na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci za čitav teritorij Republike Hrvatske, a i znatno šire (Republika Slovenija, Italija, itd.).

Također, jedna je od posebnosti našega Fakulteta da se kroz modul Vojno-pomorski sustavi omogućuje stjecanje najvišega akademskog zvanja doktora znanosti pripadnicima Hrvatske ratne mornarice i Obalne straže u domeni vojno-pomorskih znanosti čime je Republika Hrvatska jedna od rijetkih obalnih zemalja koja to omogućuje. Fakultet je jedina ovlaštena visokoškolska ustanova u Republici Hrvatskoj na kojoj se provodi izbor u znanstveno-nastavno zvanje iz područja tehničke znanosti, polja tehnologija prometa i transport; grane pomorski i riječni promet.

Terenska nastava odvija se u tvrtkama s kojima Fakultet ima dugogodišnju suradnju, na Praktikumu, na brodovima i na vatrogasnom poligonu. Cilj je neposredno upoznavanje s načinom rada, problemima i rješenjima iz realnoga svijeta.

Stručna i plovidbena praksa odvija se na školskim brodovima „Kraljica mora“ ili „Naše more“ te na brodovima Jadrolinije.

Na Praktikumu za navigaciju i sigurnost na moru izvodi se niz dijelova nastave koji se odnose na problematiku sigurnosti na moru, dok se na vatrogasnom poligonu uvježbavaju vještine koje su definirane u zahtjevima STCW konvencije.

 

Kontakt

Pomorski fakultet
Studentska ulica 2
51000 Rijeka

T: 051/ 338411
M: dekanat@pfri.hr

Web stranice sastavnice