Idi nazad na Odjel za matematiku

Matematika

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
15 - -

Gdje se mogu zaposliti?

Matematičari se zapošljavaju u svim segmentima gospodarstva, školstva i znanosti pa danas gotovo nema nezaposlenih matematičara u Hrvatskoj. U Rijeci i okolici na prvom je mjestu po brzini zapošljavanja profesor matematike i informatike.

Za što sam osposobljen?

Nastavnički diplomski studiji omogućavaju usvajanje temeljnih znanja i razumijevanje rezultata glavnih područja matematike i/ili informatike te daju potrebne stručne, didaktičke, pedagoške i psihološke kompetencije za uspješno provođenje obrazovnih programa iz područja matematike i/ili informatike na razini osnovne i srednje škole.

Koji su uvjeti upisa?

Upis na diplomski studij Matematika (smjer: nastavnički) moguć je uz jedan od sljedećih uvjeta.

a) Pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij i pritom stekli minimalno 135 ECTS bodova iz matematičkih kolegija, što se utvrđuje na temelju dostavljenih dokumenata.

b) Pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij i pritom stekli minimalno 120 ECTS bodova iz matematičkih kolegija i položili provjeru znanja koju u tu svrhu organizira Odjel za matematiku, što se utvrđuje na temelju dostavljenih dokumenata.

Prijave za pristup provjeri znanja zaprimaju se svake godine do 15. svibnja, a ispitni rok za provjeru znanja traje od 1. lipnja do 15. srpnja.