Idi nazad na Odjel za informatiku

Informatika

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
25 - 5

Gdje se mogu zaposliti?

Informatički stručnjaci su u samom vrhu najtraženijih zanimanja u gotovo svim istraživanjima tržišta rada u Hrvatskoj, a vrlo je slična situacija i drugdje. Informatika nudi brz razvoj struke, uvijek nove mogućnosti i nove izazove. Zato je jedno od dugoročno najperspektivnijih gospodarskih područja uopće.

Za što sam osposobljen?

Magistar informatike sposoban je projektirati i razvijati cjelovite programske proizvode i informacijsko-komunikacijska rješenja za potrebe poslovnih sustava, civilnog društva, državnih institucije te privrednog sektora. Osposobljen je za uvođenje, korištenje i održavanje informacijskih i računalnih sustava te za razvoj i implementaciju multimedijskih i hipermedijskih aplikacija te ostalih informacijskih i komunikacijskih tehnologija za e-obrazovanje. Magistar informatike može obavljati, organizirati i nadzirati poslove administriranja računalnih sustava (mrežni poslužitelji, informacijski sustavi, baze podataka).

Magistar informatike, specijalist poslovne informatike je vrhunski stručnjak na polju poslovnih aplikacija, sustava za podršku poslovnome odlučivanju, vođenju projekata iz informacijske tehnologije, elektroničkoga gospodarstva itd .

Magistar informatike, specijalist infomacijsko-komunikacijskih sustava je vrhunski stručnjak na polju računalnih sustava, mreža te informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Koji su uvjeti upisa?

Na studij se mogu upisati pristupnici sa završenim preddiplomskim studijem informatike ili dvopredmetne informatike na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci te pristupnici koji su završili srodni sveučilišni preddiplomski studij informatike na nekom od hrvatskih ili svjetskih sveučilišta.

Podaci relevantni za studijski program

Po završetku studija student stječe akademski naziv magistar informatike specijalist poslovne informatike ili magistar informatike specijalist informacijskih i komunikacijskih sustava.