Idi nazad na Odjel za informatiku

Informatika – dvopredmetni / nastavnički smjer

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
10 - -

Gdje se mogu zaposliti?

Informatički stručnjaci u samom su vrhu najtraženijih zanimanja gotovo u svim istraživanjima tržišta rada u Hrvatskoj, a vrlo je slična situacija i drugdje. Informatika nudi brz razvoj struke, uvijek nove mogućnosti i nove izazove. Zato je jedno od dugoročno najperspektivnijih gospodarskih područja uopće. Završetkom ovog studija možete se zaposliti u osnovnim i srednjim školama kao profesor informatike i/ili drugog studijskog predmeta.

Za što sam osposobljen?

Završetkom diplomskog studija magistar edukacije informatike kao nastavnik informatike u osnovnoj školi moći će prilagoditi složene sadržaje odgovarajućem uzrastu, a kao nastavnik informatike u srednjoj školi i pripremiti učenike za njihov poziv ili daljnji nastavak obrazovanja. Moći će obavljati poslove voditelja informatičkih učionica u osnovnim i srednjim školama. Biti će sposoban razvijati programske proizvode za potrebe nastave i poslovanja osnovne i srednje škole, ali i za potrebe privrede i društva u raznim organizacijama te obavljati poslove administriranja računalnih sustava (mrežni poslužitelji, informacijski sustavi, baze podataka).

Koji su uvjeti upisa?

Na studij se mogu upisati pristupnici sa završenim preddiplomskim sveučilišnim dvopredmetnim studijem informatike te pristupnici koji su završili srodni sveučilišni preddiplomski studij informatike na nekom od hrvatskih ili svjetskih sveučilišta.

Podaci relevantni za studijski program

Po završetku studija student stječe akademski naziv magistar edukacije informatike.