Idi nazad na Odjel za informatiku

Informatika – dvopredmetni

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
20 - 2

Gdje se mogu zaposliti?

Informatički su stručnjaci već sada u samom vrhu najtraženijih zanimanja gotovo u svim istraživanjima tržišta rada u Hrvatskoj, a vrlo je slična situacija i drugdje. Informatika nudi brz razvoj struke, uvijek nove mogućnosti i nove izazove. Zato je jedna od dugoročno najperspektivnijih gospodarskih područja uopće.

Za što sam osposobljen?

Na preddiplomskom studiju usvajaju se bazična znanja iz područja koja tvore osnovna znanja iz informatike: arhitekture računala, operacijskih sustava i računalnih mreža, proceduralnog i objektno orjentiranog programiranja s algoritmima i strukturama podataka, baza podataka, informacijskih sustava i modeliranja podataka, Web aplikacija i multimedije, te potrebna znanja iz matematike i fizike. Po završetku studija student stječe akademski naziv sveučilišnog prvostupnika informatike.

Koji su uvjeti upisa?

Uspjeh u srednjoj školi i na državnoj maturi vrednuje se u idućem omjeru:

– 30% ocjene iz srednje škole
– 70% državna matura

– 30% Matematika (niža razina)
– 15% Hrvatski jezik (niža razina)
– 15% Strani jezik (niža razina)
– 10% izborni predmet: Informatika ili Fizika (nije obavezno)

Ukupni prag na razredbenom postupku: 50%

Ukoliko je učenik ostvario 1., 2. ili 3. mjesto na državnom ili međunarodnom natjecanju iz informatike, matematike ili fizike, ostvaruje pravo izravnog upisa na studij.

Podaci relevantni za studijski program

Informatika kao znanost obuhvaća čitav niz različitih područja, od kojih su neka:

● arhitektura računalnih sustava
● operacijski i distribuirani sustavi
● računalne mreže i internetske tehnologije
● modeliranje i simulacija složenih sustava
● programski jezici i programiranje
● paralelno programiranje i paralelni algoritmi
● softversko i web inženjerstvo
● multimedijski sustavi kao podrška učenju
● računalna grafika i animacija
● poslovni informacijski sustavi i modeliranje poslovnih procesa i podataka
● oblikovanje baza i skladišta podataka
● komunikacija čovjeka i stroja, strojna obrada prirodnog jezika i govorne tehnologije
● teorija umjetne inteligencije i primjene-

Neka od tih područja obrađuju se na preddiplomskom studiju informatike, a ostala na diplomskom i poslijediplomskom studiju. Na Odjelu za informatiku nakon završetka dvopredmetnog preddiplomskog studija informatike moguće je upisati jednopredmetni ili dvopredmetni diplomski studij u slobodnoj kombinaciji.

Svi studiji koji se izvode na Odjelu za informatiku usporedivi su sa sličnim studijima u Hrvatskoj, Europi i svijetu, pa je na svakoj razini moguće studij nastaviti i drugdje.

U dvopredmetnom diplomskom studiju student uz informatiku upisuje drugi predmet koji može biti: hrvatski jezik i književnost, engleski jezik i književnost, njemački jezik i književnost, talijanski jezik i književnost, filozofija, povijest, povijest umjetnosti ili pedagogija.