Idi nazad na Odjel za informatiku

Doktorski studij informatike

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
- - -

Koji su uvjeti upisa?

Informatička tehnologija danas je interdisciplinarno povezana sa svim područjima znanosti i dugoročno predstavlja jedno od najvažnijih i najperspektivnijih gospodarskih područja uopće. Za savladavanje računalnih i informatičkih tehnologija potrebni su tehnički vrhunski obrazovani stručnjaci. Poslijediplomski doktorski studij informatike neophodan je kao temelj za brz razvoj struke kao onaj čimbenik koji nudi nove mogućnosti i nove izazove. Neminovno postoji potreba za obrazovanjem kadra u skladu s najmodernijim znanstvenim spoznajama koji bi bio osposobljen i za originalan doprinos na znanstvenom planu u području informacijskih i računarskih znanosti. Postizanje ciljeva razvoja informatičke znanosti i tehnologije nije izvedivo bez sustavnog obrazovanja i znanstvenog usavršavanja na poslijediplomskom znanstvenom studiju. Poslijediplomski doktorski studij informatike  ima za cilj obrazovati stručnjaka koji bi svojom ekspertizom doprinosio ubrzanom prijenosu znanstveno utemeljenih rješenja u praksu i pri tome i sam bio aktivno uključen u znanstveno-istraživački rad. Znanstveno utemeljen razvoj informatičkih sustava u skladu je s europskim i nacionalnim strateškim prioritetima i zahtjevima održivog razvoja i takva aktivnost Sveučilišta doprinijela bi ostvarenju Lisabonske strategije iz 2000. godine o pretvaranju Europe do 2010. u „najkonkurentnije i nadinamičnije gospodarstvo na svijetu temeljeno na znanju“. Pokretanje doktorskoga studija potaknuto je potrebama za sveučilišno obrazovanim stručnjacima koji mogu kreativno odgovoriti na zahtjeve razvoja informatike utemeljenih na recentnim znanstvenim i tehničko-tehnološkim dostignućima. Dinamičan razvoj informatike i globalizacija svjetskoga gospodarstva stvara rastuće potrebe za mobilnošću ljudi, roba i informacija. Informatička znanost, kroz interdisciplinarni pristup, znanstvenim istraživanjima i uvođenjem novih tehnologija treba osigurati odgovarajuća znanstvena rješenja s ciljem povećanja učinkovitosti, racionalnosti i sigurnosti na području primjene informatičke tehnologije.