Odjel za informatiku

Odjel za informatiku kao znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta u Rijeci provodi znanstvena i razvojna istraživanja iz informacijskih i komunikacijskih i srodnih znanosti te na njima utemeljeno preddiplomsko, diplomsko, poslijediplomsko i cjeloživotno obrazovanje. Članovi odjela sudjeluju u znanstveno-istraživačkim projektima i surađuju s drugim znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu.

Studijski programi koji se izvode na Odjelu temeljeni su na ishodima učenja te usmjereni postizanju željenih kompetencija studenata. Nastava se kvalitetno izvodi uvodeći suvremene nastavne metode te različite oblike i tehnologije e-učenja. Odjel izvodi cijelu vertikalu sveučilišnih studija od preddiplomskoga do poslijediplomskog, ali i programe cjeloživotnog učenja. Diplomirani studenti informatike zapošljavaju se u različitim tvrtkama i obrazovnim ustanovama u Rijeci i riječkoj regiji, ali i šire.

video

Servisi za studente

Moderno okruženje Sveučilišnoga Kampusa u kojem Odjel djeluje pruža izvrsne uvjete za studiranje, ali i za ostale oblike studentskoga života. Studentima su dostupni suvremeno opremljeni računarski praktikumi i laboratoriji (među kojima je i Samsungov laboratoriji aplikacija). Bežična mreža Eduroam omogućuje spajanje vlastitih računala i mobilnih uređaja na Internet.

Studentima je u zgradi Odjela dostupna podružnica Sveučilišne knjižnice s čitaonicom te studentski kafić, a u neposrednoj blizini i studentski restoran. Od zabavnih sadržaja izdvajaju se godišnja studentska brucošijada, sveučilišne sportske igre, studentski festival te festival znanosti.

Nastava koja se izvodi na Odjelu za informatiku djelomično je dostupna online unutar jednog od dva sustava za učenje – MudRi i Instructure Canvas. Studenti putem navedenih sustava mogu pratiti obavijesti vezane uz predmet, dobiti nastavne materijale za ponavljanje i samostalno učenje, surađivati u online okolini, diskutirati o nastavnim sadržajima, pratiti postignute bodove na aktivnostima te kod nekih predmeta pisati online provjere znanja.

Kako bi se studentima pomoglo pri savladavanju nastavnih sadržaja, organiziraju se prije početka nastave pripremne radionice iz matematike i programiranja te demonstratore po predmetima tijekom semestara. Uspješni studenti uključeni su u ljetne škole, konferencije i publiciranje radova s mentorima i drugim nastavnicima.

 

Mobilnost studenata

U sklopu ERASMUS programa studenti mogu provesti semestar ili cijelu akademsku godinu u inozemstvu. Naši su studenti dosad išli na razmjenu u Austriju, Švedsku, Poljsku i Portugal. Odjel trenutno ima desetak sklopljenih bilateralnih ugovora u sljedećim zemljama: Austrija, Bugarska, Makedonija, Poljska, Portugal, Slovenija i Španjolska. Također, studenti u okviru ERASMUS programa mogu obaviti stručnu praksu.

Posebnosti sastavnice

Zahvaljujući partnerstvu Odjela za informatiku s tvrtkom NVIDIA, uspostavljen je NVIDIA CUDA nastavni centar na Sveučilištu u Rijeci.

Odjel potiče suradnju s drugim fakultetima Sveučilišta u Rijeci (Filozofskim, Pomorskim i Tehničkim fakultetom u Rijeci) te Odjelima za matematiku, fiziku i biotehnologiju. Surađuje i s tvrtkama i udrugama iz regije, poput riječke podružnice Hrvatske udruge Linux korisnika (HULK-Ri).

Odjel je organizator i domaćin seminara na temu slobodnog softvera OpenClass  u suradnji s HULK-Ri, BusinessClass predavanja poduzetnika s ciljem povezivanja znanstvenih postignuća Odjela s problemima u praksi te ResearchClass predavanja i  znanstvenih kolokvija za popularizaciju znanosti.

Asistenti Odjela uređuju Facebook stranicu, dok alumni grupa, otvorena i za studente Odjela, djeluje na poslovnoj društvenoj mreži LinkedIn.

Kontakt

Odjel za informatiku
Radmile Matejčić 2
51 000 Rijeka

T: 051/584-700
E: ured@inf.uniri.hr

Web stranice sastavnice