Idi nazad na Odjel za fiziku

Inženjerstvo i fizika materijala

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
12 - 3

Gdje se mogu zaposliti?

Diplomskim sveučilišnim studijem Inženjerstvo i fizika materijala stječu se temeljna znanja i kompetencije iz područja prirodnih i tehničkih znanosti vezana uz razumijevanje svojstava, obrade i primjene materijala. Stečena znanja i kompetencije omogućit će diplomiranim studentima zapošljavanje u industriji, specijaliziranim tvrtkama ili inkubacijskim centrima koji se bave djelatnošću vezanom uz razvoj novih tehnologija i primjeni suvremenih materijala u industriji ili istraživačku karijeru u znanstvenim ustanovama. Diplomirani studenti mogu također naći posao u poslovnim, gospodarskim i društvenim organizacijama koje se bave problematikom vezanom uz navedene djelatnosti.

Za što sam osposobljen?

Kompetencije i znanja koje pruža predloženi studij Inženjerstvo i fizika materijala sadrže:
1. Usvajanje temeljnih znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti i njihovu primjenu na razumijevanje svojstava materijala
2. Razvijanje znanja potrebnih za izradu i obradu različitih materijala, njihovo dizajniranje ili mijenjanje svojstava materijala
3. Prepoznavanje bitnih svojstava materijala i poznavanje tehnika za njihovu karakterizaciju i kvantifikaciju
4. Uočavanje i definiranje problema vezanih uz materijale i predlaganje rješenja
5. Odabir ili dizajniranje optimalnih materijala za određenu primjenu
6. Povećavanje istraživačke i analitičke sposobnosti i osobne vještine kroz praktični i diplomski rad

Koji su uvjeti upisa?

Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala mogu upisati studenti sa završenim sveučilišnim preddiplomskim studijem iz tehničkog ili prirodoslovnog područja koji uključuje osnove fizike i matematike na Sveučilištu u Rijeci ili na Sveučilištima u Zagrebu, Splitu i Osijeku.

Studenti koji su završili stručni studij iz područja tehničkih znanosti mogu također upisati diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala uz prethodno završen razlikovni studij. O razlikovnom studiju pogledajte na sljedećim stranicama.

Podaci relevantni za studijski program

Sveučilišni Diplomski studij Inženjerstva i fizike materijala na Sveučilištu u Rijeci traje dvije godine, odnosno četiri semestra, ima 120 ECTS-a, a izvode ga Odjel za fiziku te Tehnički fakultet u Rijeci.

Potraga za novim materijalima ili promjenama svojstava i efikasnijom uporabom postojećih materijala neprekidno proširuje područje znanosti o materijalima. Danas je gotovo nemoguće stvoriti novu generaciju naprednih materijala, poput poluvodiča, supravodiča, polimera ili keramika; naprednih uređaja i proizvoda, poput lasera, mikroskopskih motora; nadomjestaka za biološko tkivo, bez poznavanja i kontrole svojstava materijala, njihovih površina i graničnih ploha od atomske do makroskopske razine. Upravo je to područje inženjerstva i fizike materijala.

Inženjerstvo i fizika materijala uzbudljivo je i dinamično područje usmjereno na razvoj inovativnih materijala za tehnologije 21. stoljeća koje obuhvaćaju primjene od elektronike i transporta do medicine ili graditeljstva. Većina američkih sveučilišta uvela je studije o znanosti materijala ili znanosti i inženjerstvu materijala, a takav se trend pojavljuje i na europskim sveučilištima (na primjer, takvi su studiji uvedeni na dvadesetak sveučilišta u Velikoj Britaniji) kao snažan poticaj razvoju gospodarstva na novim znanstvenim spoznajama. Nositelji takvih multidisciplinarnih studija su uglavnom odjeli prirodnih i tehničkih znanosti.

Nužnost multidisciplinarnog pristupa području znanosti o materijalima otvara mogućnost svim studentima koji su završili preddiplomski studij iz područja prirodnih ili tehničkih znanosti da nastave obrazovanje na dvogodišnjem diplomskom programu Inženjerstvo i fizika materijala. Ovaj program zbog toga pruža atraktivan nastavak studija za studente fizike ili fizike kombinirane s nekim drugim smjerom, kemije ili tehničkih disciplina, od strojarstva i elektrotehnike do građevinarstva ili brodogradnje te studente informatike ili politehnike.

Predloženi program prvi je studij takve vrste u Hrvatskoj koji bi, u skladu s preporukama o mobilnosti studenata, mogao privući studente i iz drugih sveučilišnih centara u Hrvatskoj. Nakon položenih ispita i obrane diplomskog rada student dobiva naziv MAGISTAR INŽENJERSTVA I FIZIKE MATERIJALA.