Idi nazad na Odjel za fiziku

Fizika i filozofija

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
13 - 3

Gdje se mogu zaposliti?

Nakon dvogodišnjeg edukacijskog diplomskog studija Fizika i filozofija diplomirani student je prvenstveno osposobljen za poslove učitelja i nastavnika fizike u osnovnim i srednjim školama i humanističke grupe predmeta (filozofija, etika, logika) u srednjim školama. S obzirom da se radi o dvopredmetnom nastavničkom studiju, veća je i mogućnost zapošljavanja.

Popis mogućih poslodavaca: osnovne i srednje škole, mediji, financijske institucije (npr. banke, burza), znanstveno-istraživačke institucije (npr. Institut Ruđer Bošković, Institut za fiziku, Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci), znanstveno-nastavne institucije (sveučilišni odjeli za fiziku, matematiku i informatiku, svi fakulteti i veleučilišta na kojima se izvodi nastava iz fizike, Filozofski fakultet u Rijeci, Akademija informatičkih tehnologija Sveučilišta u Rijeci), onkološki odjeli i zavodi za nuklearnu medicinu u bolnicama, industrijski pogoni i specijalizirane tvrtke za razvoj novih materijala, institucije društvenih djelatnosti koje imaju potrebu za stručnjacima društveno-humanističkog usmjerenja (Institut za filozofiju).

Za što sam osposobljen?

Pristupnik će završetkom programa razviti opće kompetencije za:
– obavljanje poslova i poziva nastavnika fizike i humanističke grupe predmeta (filozofija, etika, logika) u osnovnim i srednjim školama RH
– društveno odgovoran rad u školi koji uključuje primjenu pedagoško-psiholoških vještina za rad s djecom i mladima koji uključuje i popularizaciju prirodoslovlja i filozofije
– sistemsko razmišljanje koje omogućuje uključivanje u poslove na različitim područjima u području prirodoslovlja i filozofije te posebno obrazovanja i školstva
– analizu kompleksnih prirodnih i društvenih sustava
– poznavanje strukture i djelovanja fizičkih sustava te primjena znanja na druga područja
– primjenu praktičnih znanja
– timski i projektni rad
Pristupnik će završetkom programa razviti posebne kompetencije:
– poznavanje i razumijevanje osnovnih fizičkih koncepata te njihovih matematičkih temelja
– razumijevanje sprege fizičkih sustava s drugim sustavima u prirodi i društvu
– razumijevanje i rješavanje osnovnih fizičkih problema na kvalitativnoj i kvantitativnoj razini
– vještine prikaza i interpretacije eksperimentalnih podataka
– poznavanje osnova logike i vještine primjene logičkih načela
– poznavanje i razumijevanje filozofskih pravaca, poznavanje razvoja humanističkih znanosti, koncepata i humanističke misli kroz povijest
– poznavanje i razumijevanje utjecaja fizike na razvoj znanosti i tehnologije, utjecaja filozofije na razvoj znanosti te utjecaj fizike na filozofiju na filozofiju znanosti i razvoj humanističkih znanosti.

Koji su uvjeti upisa?

Diplomski studij Fizika i filozofija izravno mogu upisati studenti sa završenim preddiplomskim studijem Fizika na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci (smjer Filozofija, nastavničko usmjerenje) i studenti sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem fizike izvan Sveučilišta u Rijeci, uz polaganje razlikovnih predmeta.

Selekcijski postupak provodi se na temelju uspjeha ostvarenog na preddiplomskom studiju.

Podaci relevantni za studijski program

Sveučilišni diplomski studij Fizika i filozofija na Sveučilištu u Rijeci nastavnički je studij koji traje dvije godine, odnosno četiri semestra, ima 120 ECTS-a, a izvode ga Odjel za fiziku i Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Treba istaknuti da je diplomski studij Fizika i filozofija jedinstveni studij u Republici Hrvatskoj.

Zasnovan na četrdesetpetogodišnjoj tradiciji nastavničkih studija prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Rijeci, ovaj je studij izvor za osiguranje dovoljnog broja nastavnika fizike i filozofije u osnovnim i srednjim školama Primorsko-goranske i susjednih županija.

Temeljna se znanja na studiju stječu iz metodika nastave fizike i filozofije uz nastavnu i školsku praksu te iz pedagoško-psihološke grupe predmeta, ali i niza izbornih kolegija vezanih za nastavnički poziv. Uz predmete namijenjene nastavničkoj komponenti studija, studij sadrži i velik broj stručnih predmeta iz fizike i filozofije koji su nadgradnja onima s preddiplomskog studija Fizika.

Diplomski studij Fizika i filozofija može se upisati nakon završnog stjecanja svjedodžbe prvostupnika na preddiplomskom studiju Fizika, smjer Filozofija, a završetkom diplomskog studija student stječe naziv MAGISTAR EDUKACIJE FIZIKE I FILOZOFIJE.