Odjel za fiziku

Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci objedinjuje dugogodišnju tradiciju i iskustvo u izobrazbi nastavnika te usporednom profiliranju respektabilnih znanstveno-istraživačkih potencijala u granama atomske i molekulske fizike, nuklearne fizike, fizike čestica, fizike čvrstog stanja, astrofizike te edukacijske fizike. Sveučilište u Rijeci je ustrojavanje Odjela potpomoglo značajnim ulaganjima u opremu i kadrove čime je fizika u Rijeci dobila snažan zamah i dugoročno jamstvo razvoja u kompetitivnu znanstveno-nastavnu ustanovu. Novoopremljeni prostori u zgradi sveučilišnih odjela u Kampusu na Trsatu omogućavaju uvjete za studiranje slične onima u zapadnoj Europi ili SAD-u.

video

Posebnosti sastavnice

• Smjer Filozofija na preddiplomskom studiju Fizika i diplomski studij Fizika i filozofija jedinstveni su studiji u RH koji spajaju prirodne i humanističke znanosti
• Nekoliko djelatnika Odjela za fiziku radi na internacionalnom projektu Magic koji se, uz ostalo, bavi otkrivanjem novih planeta u Svemiru
• Nekoliko djelatnika Odjela za fiziku članovi su organizacijskog odbora Festivala znanosti
• Odjel za fiziku organizira Školu fizike za srednjoškolce

Kontakt

Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Radmile Matejčić 2
51 000 Rijeka

T: 051/584-600
E: fizika@phy.uniri.hr

Web stranice sastavnice