Idi nazad na Odjel za biotehnologiju

Medicinska kemija

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
15 - -

Gdje se mogu zaposliti?

– farmaceutska industrija
– na poslovima istraživanja u zdravstvu
– sveučilišni odjeli te ostale obrazovne i istraživačke institucije
– istraživački centri
Obrazovanje za ovakva radna mjesta je insuficijentno u Republici Hrvatskoj i u svim susjednim zemljama i smatramo da je tržište rada za naše buduće studente iznimno veliko.

Za što sam osposobljen?

U osnovi edukacije studija je edukacija bazirana na struci i istraživanju (practice and research based education). Opće kompetencije, određene vještine neophodne za osobni i profesionalni razvoj dobiju se ispreplitanjem osobina sposobnosti i ponašanja.
Vodeći principi razvoja općih kompetencija: opće kompetencije izražene su kroz ishode učenja, svi studenti moraju steći definirane opće kompetencije, ishodi učenja općih vještina su minimalno prihvatljiv nivo postignuća.

Koji su uvjeti upisa?

Završeni preddiplomski studij Biotehnologija i istraživanje lijekova ili završeni srodni preddiplomski studij