Idi nazad na Odjel za biotehnologiju

Biotehnologija i istraživanje lijekova

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
45 - 3

Gdje se mogu zaposliti?

– farmaceutska industrija
– na poslovima istraživanja u zdravstvu
– sveučilišni odjeli te ostale obrazovne i istraživačke institucije
– istraživački centri
Obrazovanje za ovakva radna mjesta je insuficijentno u Republici Hrvatskoj i u svim susjednim zemljama i smatramo da je tržište rada za naše buduće studente iznimno veliko.

Za što sam osposobljen?

U osnovi edukacije studija je edukacija bazirana na struci i istraživanju (practice and research based education). Opće kompetencije, određene vještine neophodne za osobni i profesionalni razvoj dobiju se ispreplitanjem osobina sposobnosti i ponašanja.
Vodeći principi razvoja općih kompetencija: opće kompetencije izražene su kroz ishode učenja, svi studenti moraju steći definirane opće kompetencije, ishodi učenja općih vještina su minimalno prihvatljiv nivo postignuća.

Koji su uvjeti upisa?

Na preddiplomski sveučilišni studij Biotehnologija i istraživanje lijekova mogu se upisati pristupnici sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i uz položen ispit državne mature.

Podaci relevantni za studijski program

Studenti preddiplomskog studija imat će dovoljno znanja za analizu i sintezu podataka u istraživanju, u sakupljanju statističkih informacija na kojima se bazira istraživanje, spoznaje o metodama i tehnikama u biotehnologiji, za kontrolu i cirkulaciju dokumentacija istraživanja i drugih informacija te stručna znanja iz interdisciplinarnog znanstvenog područja prirodnih znanosti, medicine i tehničkih znanosti. Studijski program traje tri akademske godine, u ukupnoj  bodovnoj vrijednosti 180 ECTS.  Studenti upisuju preddiplomski studij Biotehnologija i istraživanje lijekova što im po stjecanju 180 ECTS omogućuje nastavak školovanja na jednom od diplomskih studijskih programa: Istraživanje i razvoj lijekova, Medicinska biotehnologija i Medicinska kemija. Za najbolje studente moguć je i upis na III stupanj – doktorski studij, Medicinska kemija. Nastava je organizirana u turnusima kroz 40 tjedana. Nastava koja se izvodi na Odjelu dostupna je online unutar sustava za učenje – MudRi. Prolaznost studenata je visoka, zahvaljujući radu u malim grupama, mentorskom sustavu i kontinuiranom praćenju uspješnosti provođenja nastave i ocjenjivanja. Useljenjem u novu zgradu, kvaliteta nastave želi se poboljšati povećanjem praktičnog dijela nastave, razvojem vještina u novim praktikumima Odjela. Izborne kolegije studenti mogu zamijeniti ECTS bodovima sudjelovanjem na kongresima i ljetnim školama organiziranim na Odjelu ili inozemstvu.