Odjel za biotehnologiju

Odjel je osnovan 2008. godine kao znanstvena i nastavna institucija sastavljena od dva zavoda: Zavoda za molekularnu i sistemsku biomedicinu i Zavoda za medicinsku kemiju te desetak laboratorija. Danas broji 38 zaposlenika. Nastava se izvodi u novoopremljenim praktikumima na Kampusu. Osnovna djelatnost Odjela obuhvaća razvoj temeljnih i primijenjenih istraživanja iz područja molekularne medicine i medicinske kemije korištenjem najmodernije znanstvene tehnologije i opreme.

video

Servisi za studente

Studentima je dostupno:
– knjižnica Sveučilišnih Odjela s čitaonicom u prizemlju zgrade
– Odjel za međunarodnu suradnju – Erasmus koordinator
– Student servis
– Savjetovalište za studente

Mobilnost studenata

U sklopu Erasmus projekta Sveučilišta, studenti će imati mogućnost izabrati studiranje na europskim sveučilištima u trajanju od jednog semestra.

Posebnosti sastavnice

Odjel uspostavlja snažnu vezu s međunarodnim znanstvenim i privrednim institucijama koja se temelji na razvoju i istraživanju novih potencijalnih lijekova i dijagnostičkih postupaka. Time razvija znanstveni, stručni i inovativni rad u biotehnologiji, kemiji i molekularnoj biomedicini i njezinim interdisciplinarnim područjima. Studijske programe izvodi u suradnji s Institutom „Ruđer Bošković“ i Galapagos Istraživačkim Centrom u Zagrebu te Medicinskim fakultetom, Odjelima Sveučilišta i JGL u Rijeci.

Kontakt

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
Radmile Matejčić 2
51 000 Rijeka

T: 051/584-571
E: andjelka@biotech.uniri.hr

Web stranice sastavnice