Idi nazad na Medicinski fakultet

Sanitarno inženjerstvo

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
30 - 3

Gdje se mogu zaposliti?

Mogućnost zapošljavanja: zavodi za javno zdravstvo, farmaceutska industrija, prehrambena industrija, zdravstvene ustanove, inspekcijske službe gradova i županija i dr.
Profesionalni status reguliran je Zakonom o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

Za što sam osposobljen?

Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo omogućuje studentu stjecanje znanja i kompetencija iz područja biomedicine, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite. Tijekom studija razvija se sposobnost informiranja i komuniciranja, sposobnost logičkog zaključivanja te izražavanja u pisanom i usmenom obliku. Student usvaja stručnu terminologiju te osnove informatičke pismenosti. Po završetku preddiplomskog studija, sveučilišni prvostupnik sanitarnog inženjerstva osposobljen je za rad na velikom broju različitih područja kao što su poslovi sanitarne inspekcije, poslovi DDD-a, rad s otrovima, prehrambena industrija, kontrola kvalitete hrane, vode i zraka, procjena utjecaja različitih djelatnosti na okoliš, zaštita na radu, turizam i drugo. Znanja i vještine koje student stekne završetkom trogodišnjeg sveučilišnog studija dovoljne su za nastavak na diplomskom sveučilišnom studiju Sanitarno inženjerstvo.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci danas predstavlja jedinu visokoškolsku ustanovu u Republici Hrvatskoj koja obrazuje sveučilišne kadrove koji mogu dati odgovor na zaštitu okolišnog zdravlja neposredno vezanog uz zdravlje čovjeka.

Koji su uvjeti upisa?

Potrebna obrazovna razina za upis na studij: završena četverogodišnja srednja škola, pohađanje biologije, kemije i fizike najmanje dvije godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Vrednovanje ocjena iz srednje škole:
Prosjek ocjena četiri razreda srednje škole: 25%
Obvezni dio državne mature:
Hrvatski jezik RAZINA B 0%
Matematika RAZINA B 15%
Strani jezik RAZINA B 0%
Izborni dio državne mature:
UVJET (DA) – Polaganje sva tri izborna predmeta je obvezno
Biologija 20%
Kemija 20%
Fizika 20%
Ukupni prag na razredbenom postupku: 40%

Školarina 9240,00kn*
*Visinu školarina za akad. 2013/2014. godinu odredit će Sveučilište u Rijeci naknadno (u tablicama su navedeni iznosi od prethodne akad. godine)

Podaci relevantni za studijski program

Nositelj i izvoditelj studijskog programa: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (javno visoko učilište), temeljem dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Tip studijskog programa: sveučilišni

Razina studijskog programa: preddiplomski

Područje studija: biomedicina i zdravstvo; javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

Način izvođenja studija: redoviti studij

Predviđeno trajanje studija: 3 godina, 180 ECTS bodova

Jezik na kojem se studij izvodi: hrvatski jezik

Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) sanitarnog inženjerstva, sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) sanitarnog inženjerstva, univ. bacc. sanit. ing.
Pristup daljnjim razinama studija: Po završetku preddiplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo može se nastaviti studij na diplomskom sveučilišnom studiju Sanitarno inženjerstvo, a nakon toga na poslijediplomskom doktorskom studiju.
Po završetku petogodišnjeg studija (3+2) student stječe naziv magistar sanitarnog inženjerstva. Osposobljen je za samostalan i kreativan rad na velikom broju različitih područja kao što su poslovi sanitarne inspekcije, poslovi DDD-a, rad s otrovima, prehrambena industrija, kontrola kvalitete hrane, vode i zraka, procjena utjecaja različitih djelatnosti na okoliš, zaštita na radu, turizam i drugo.