Idi nazad na Medicinski fakultet

Sanitarno inženjerstvo

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
- - -

Gdje se mogu zaposliti?

Mogućnost zapošljavanja: zavodi za javno zdravstvo, farmaceutska industrija, prehrambena industrija, zdravstvene ustanove, inspekcijske službe gradova i županija i dr.
Profesionalni status reguliran je Zakonom o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

Za što sam osposobljen?

Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo omogućuje studentu stjecanje znanja i kompetencija iz područja biomedicine, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite. Tijekom studija razvija se sposobnost informiranja i komuniciranja, sposobnost logičkog zaključivanja te izražavanja u pisanom i usmenom obliku. Student usvaja stručnu terminologiju i informatičku pismenost. Po završetku diplomskog studija, magistar sanitarnog inženjerstva osposobljen je za samostalan rad na velikom broju različitih područja kao što su poslovi sanitarne inspekcije, poslovi DDD-a, rad s otrovima, prehrambena industrija, kontrola kvalitete hrane, vode i zraka, procjena utjecaja različitih djelatnosti na okoliš, zaštita na radu, turizam i drugo.
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci danas predstavlja jedinu visokoškolsku ustanovu u Republici Hrvatskoj koja obrazuje sveučilišne kadrove koji mogu dati odgovor na pitanja zaštite okolišnog zdravlja neposredno vezanog uz zdravlje čovjeka.

Koji su uvjeti upisa?

Trenutno nisu definirani.

Podaci relevantni za studijski program

Nositelj i izvoditelj studijskog programa: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (javno visoko učilište), temeljem dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
Tip studijskog programa: sveučilišni
Razina studijskog programa: diplomski
Područje studija: biomedicina i zdravstvo; javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
Način izvođenja studija: redoviti studij
Predviđeno trajanje studija: 2 godina, 120 ECTS bodova
Jezik na kojem se studij izvodi: hrvatski jezik
Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija: magistar sanitarnog inženjerstva/ magistra sanitarnog inženjerstva, mag. sanit. ing.
Pristup daljnjim razinama studija: Po završetku diplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo može se nastaviti studij na doktorskom studiju  Zdravstveno i ekološko inženjerstvo. kao i na srodnim doktorskim studijima drugih visokih učilišta.