Idi nazad na Medicinski fakultet

Radiološka tehnologija – redovni studij

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
- - -

Gdje se mogu zaposliti?

Mogućnosti zapošljavanja na odgovarajućim stručnim poslovima u bolničkim centrima i domovima zdravlja. Regulirani su Zakonom o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09).

Za što sam osposobljen?

Stručni prvostupnik radiološke tehnologije osposobljen je za samostalno provođenje radiografije, od prijema bolesnika do izrade konačne slike na filmu ili u digitalnom obliku koju ocjenjuje, po potrebi dorađuje i prezentira radiologu na očitavanje. Stručni prvostupnik ima znanja i vještine za provođenje samostalnih snimanja na odjelima intenzivnog liječenja, neonatološkim i dojenačkim odjelima te sudjeluje u intervencijskim postupcima u kardiologiji i tijekom operacijskih zahvata. Ima znanja za izradu kvalitetne radiološke slike i zna kako se zaštititi od zračenja. Tijekom studija razvija se sposobnost informiranja i komuniciranja, sposobnost logičkog zaključivanja te izražavanja u pisanom i usmenom obliku. Tijekom studija student usvaja stručnu terminologiju te osnove informatičke pismenosti.

Koji su uvjeti upisa?

Trenutno nisu definirani.

Podaci relevantni za studijski program

Nositelj i izvoditelj studijskog programa: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (javno visoko učilište), temeljem dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
Tip studijskog programa: stručni
Razina studijskog programa: preddiplomski
Područje studija: biomedicina i zdravstvo
Način izvođenja studija: redoviti studij
Predviđeno trajanje studija: 3 godina, 180 ECTS bodova

Jezik na kojem se studij izvodi: hrvatski jezik
Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija: stručni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) radiološke tehnologije, bacc. radiol. techn.
Pristup daljnjim razinama studija: po završetku stručnog studija Radiološka tehnologija može se nastaviti studij na diplomskom sveučilišnom studiju uz dodatne uvjete.