Idi nazad na Medicinski fakultet

Medicinsko laboratorijska dijagnostika – izvanredni studij

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
- 15 -

Gdje se mogu zaposliti?

Na odgovarajućim stručnim poslovima u bolničkim centrima i domovima zdravlja te privatnim laboratorijima.

Za što sam osposobljen?

Stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike osposobljen je za obavljanje poslova prema općim aktima ustanove, a usvojenim znanjem i vještinama kvalificiran je za sakupljanje, obradu i analizu bioloških uzoraka te za razumijevanje složenih laboratorijskih procedura, procjenu i interpretaciju rezultata, sakupljanje podataka, rješavanje problema, primjenu kontrole kvalitete, razvoj i primjenu novih analitičkih metoda i procesa izravno vezanih za laboratorijsku dijagnostiku. U svom radu poštuje profesionalne norme i etičku odgovornost. Razvio je sposobnost informiranja i komuniciranja kao i sposobnost logičkog zaključivanja te izražavanja u pisanom i usmenom obliku.

Koji su uvjeti upisa?

Preduvjet za upis: pristupnici moraju dostaviti dokaz da su zaposleni na radnom mjestu laboranta i dokaz o najmanje jednoj godini radnog iskustva.

Vrednovanje ocjena iz srednje škole:
Prosjek ocjena četiri razreda srednje škole 40%

Obvezni dio državne mature:
Hrvatski jezik RAZINA B 0%
Matematika RAZINA B 0%
Strani jezik RAZINA B 0%
Izborni dio državne mature:
UVJET (NE)
Polaganje izbornih predmeta nije obvezno, ali ako se polažu, raspodjela bodova vrši se tako da se s 20% vrednuje onaj izborni predmet koji je najbolje riješen, a onaj slabiji s 10%.
Kemija i/ili Biologija 20% + 10%
Dodatna postignuća – godine radnog iskustva:
Od 1 do 5 godina radnog iskustva = 5 bodova 5%
Od 6 do 10 godina radnog iskustva = 10 bodova 10%
Od 11 do 15 godina radnog iskustva = 15 bodova 15%
Od 16 do 20 godina radnog iskustva = 20 bodova 20%
Više od 21 godinu radnog iskustva = 30 bodova 30%

Školarina 9240,00kn*
*Visinu školarina za akad. 2013/2014. godinu odredit će Sveučilište u Rijeci naknadno (u tablicama su navedeni iznosi od prethodne akad. godine)

Podaci relevantni za studijski program

Nositelj i izvoditelj studijskog programa: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (javno visoko učilište), temeljem dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Tip studijskog programa: stručni studij

Razina studijskog programa: preddiplomski studij

Područje studija: biomedicina i zdravstvo

Način izvođenja studija: izvanredni studij

Predviđeno trajanje studija: 3 godine, 180 ECTS bodova

Jezik na kojem se studij izvodi: hrvatski jezik
Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija i titula: stručni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) medicinsko-laboratorijske dijagnostike, bacc. med. lab. diagn.
Pristup daljnjim razinama studija: Po završetku stručnog studija Medicinsko laboratorijske dijagnostike može se nastaviti studij na diplomskom sveučilišnom studiju uz dodatne uvjete.