Idi nazad na Medicinski fakultet

Medicinsko laboratorijska dijagnostika – izvanredni studij

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
- - -

Gdje se mogu zaposliti?

U svim zdravstvenim ustanovama (bolničkim centrima i domovima zdravlja te u privatnim laboratorijima).

Za što sam osposobljen?

Završetkom studija polaznici stječu visokospecijalizirano  znanje u području rada medicinsko laboratorijske dijagnostike uz korištenje novih tehnologija i informatike, kao i specijalizirane vještine nužne za rješavanje problema vezanih uz istraživanje i/ili inovacije kako bi se stvorila nova znanja i procedure, te integriralo znanje iz područja laboratorijske medicine. Nadalje, studij osposobljava polaznike za sakupljanje, obradu i analizu bioloških uzoraka te za razumijevanje složenih laboratorijskih procedura, procjenu i interpretaciju rezultata, sakupljanje podataka, rješavanje problema, primjenu kontrole kvalitete, razvoj i primjenu novih analitičkih metoda i procesa izravno vezanih za laboratorijsku dijagnostiku. Završetkom studija polaznici imaju sposobnost samostalnog odlučivanja, rješavanja problema, organizacijske sposobnosti i vještine potrebne za samostalan  i  timski rad, sposobnost kreativnog razmišljanja, a upoznati su s etičkim principima i odgovornosti u poslu, a posebno u području medicinsko laboratorijske dijagnostike.

Koji su uvjeti upisa?

Trenutno nisu definirani.

Podaci relevantni za studijski program

Nositelj i izvoditelj studijskog programa: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, temeljem dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
Tip studijskog programa: sveučilišni
Razina studijskog programa: diplomski
Područje studija: biomedicina i zdravstvo
Način izvođenja studija: izvanredni studij
Predviđeno trajanje studija: 2 godine, 120 ECTS bodova

Jezik na kojem se studij izvodi: hrvatski jezik

Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija:  magistar/magistrica medicinsko laboratorijske dijagnostike, mag.med.lab.dijagn.
Pristup daljnjim razinama studija: Po završetku diplomskog sveučilišnog studija može nastaviti studij na doktorskim studijima prirodnih znanosti.