Idi nazad na Medicinski fakultet

Medicina

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
125 - 5

Gdje se mogu zaposliti?

U svim zdravstvenim ustanovama.

Profesionalni status reguliran je Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine 124/09) i usaglašen s odrednicama Direktive 2005/36/EC Europske komisije

Za što sam osposobljen?

Integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina omogućuje studentu stjecanje sljedećih znanja i vještina: odgovarajuće poznavanje znanosti na kojima se temelji medicina i dobro razumijevanje znanstvenih metoda uključujući i načela mjerenja bioloških funkcija, ocjenjivanja znanstveno utvrđenih činjenica i analize podataka; dostatno razumijevanje strukture, funkcija i ponašanja zdravih i bolesnih osoba i odnosa između zdravstvenog stanja čovjeka te njegovog fizičkog i društvenog okruženja; odgovarajuće poznavanje kliničkih disciplina i postupaka koje im daje cjelovitu sliku o duševnim i tjelesnim bolestima, o medicini sa stajališta profilakse, dijagnoze i terapije te o ljudskom razmnožavanju; odgovarajuće kliničko iskustvo u bolnicama pod primjerenim nadzorom.

Koji su uvjeti upisa?

Potrebna obrazovna razina za upis na studij: Završena četverogodišnja srednja škola, pohađanje biologije, kemije i fizike najmanje dvije godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Vrednovanje ocjena iz srednje škole:
Prosjek ocjena četiri razreda srednje škole: 25%
Obvezni dio državne mature:
Hrvatski jezik RAZINA B 0%
Matematika RAZINA B 0%
Strani jezik RAZINA B 0%
Izborni dio državne mature:
UVJET (DA) – Polaganje sva tri izborna predmeta je obvezno
Biologija 25%
Kemija 25%
Fizika 25%
Ukupni prag na razredbenom postupku: 40%

Školarina 9240,00kn*
*Visinu školarina za akademsku 2013/2014. godinu odredit će Sveučilište u Rijeci naknadno (u tablicama su navedeni iznosi od prethodne akademske godine)

Podaci relevantni za studijski program

Tip studijskog programa: sveučilišni

Razina studijskog programa: integrirani preddiplomski i diplomski

Područje studija: biomedicina i zdravstvo

Način izvođenja studija: redoviti studij

Predviđeno trajanje studija: 6 godina, 360 ECTS bodova
Jezik na kojem se studij izvodi: hrvatski jezik
Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija: doktor/doktorica medicine, dr.med
Pristup daljnjim razinama studija: Po završetku integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina može se nastaviti studij na poslijediplomskom specijalističkom studiju ili poslijediplomskom doktorskom studiju.