Idi nazad na Medicinski fakultet

Fizioterapija

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
- - -

Gdje se mogu zaposliti?

U svim zdravstvenim ustanovama.
Profesionalni status reguliran je Zakonom o fizioterapeutskoj djelatnosti (Narodne novine 120/08) i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 150/08).

Za što sam osposobljen?

Nakon završetka diplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija polaznici će proširiti svoja teorijska znanja i vještine stečene na preddiplomskom studiju iz područja fizioterapije, a poticanjem kritičkog promišljanja i procjenjivanja moći će lakše pristupiti rješavanju problemskih slučajeva u kliničkoj praksi. Tijekom diplomskog studija polaznici će razviti vještine neophodne za primjenu postupaka koji se temelje na znanstvenim dokazima, te steći sva znanja i vještine potrebne za učestvovanje u edukacijskom procesu. Osim toga, ovaj studij osposobljava pristupnike za uvođenje promjena i primjenu najnovijih dostignuća u samu fizioterapijsku profesiju, čime će dostići razinu znanja i vještina svojih kolega u Europskoj uniji.

Koji su uvjeti upisa?

Trenutno nisu definirani.

Podaci relevantni za studijski program

Nositelj i izvoditelj studijskog programa: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (javno visoko učilište), temeljem dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja
Tip studijskog programa: sveučilišni
Razina studijskog programa: diplomski
Područje studija: biomedicina i zdravstvo
Način izvođenja studija: izvanredni studij
Predviđeno trajanje studija: 2 godine, 120 ECTS bodova

Jezik na kojem se studij izvodi: hrvatski jezik

Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija: Magistar/magistra fizioterapije (mag. physioth.)
Pristup daljnjim razinama studija: Po završetku diplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija može se nastaviti studij na poslijediplomskom doktorskom studiju.