Idi nazad na Medicinski fakultet

Dentalna medicina

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
25 - 5

Gdje se mogu zaposliti?

Mogućnost zapošljavanja u svim zdravstvenim ustanovama u kojima se obavlja djelatnost dentalne medicine.
Profesionalni status reguliran je Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih strucnih kvalifikacija (Narodne novine 124/09) i usaglašen s odrednicama Direktive 2005/36/EC Europske komisije

Za što sam osposobljen?

Diplomirani doktor/doktorica dentalne medicine treba imati sveobuhvatno dentalno medicinsko obrazovanje koje će moći primijeniti u svim područjima kliničke dentalne medicine, treba biti osposobljen za rad u ostalim biomedicinskim znanostima, treba koristiti i surađivati s ostalim zdravstvenim strukama u rješavanju svakodnevne dentalnomedicinske kazuistike te svakako imati dobre komunikacijske vještine. Mora biti spreman na cjeloživotno učenje i stjecanje novih znanja i vještina, a praksu temeljiti na dokazima koristeći teoretska i praktična znanja i vještine.

Koji su uvjeti upisa?

Potrebna obrazovna razina za upis na studij: završena četverogodišnja srednja škola, pohađanje biologije, kemije i fizike najmanje dvije godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Vrednovanje ocjena iz srednje škole:
Prosjek ocjena četiri razreda srednje škole: 25%
Obvezni dio državne mature:
Hrvatski jezik RAZINA B 0%
Matematika RAZINA B 0%
Strani jezik RAZINA B 0%
Izborni dio državne mature:
UVJET (DA) – Polaganje sva tri izborna predmeta je obvezno
Biologija 20%
Kemija 20%
Fizika 20%
Dodatne provjere znanja, vještina i kompetencija:
Test manualne spretnosti (bodovni prag je 45 bodova) – obvezno pristupiti testiranju: 15%
Ukupni prag na razredbenom postupku: 40%

Školarina 9240,00kn*
*Visinu školarina za akad. 2013/2014. godinu odredit će Sveučilište u Rijeci naknadno (u tablicama su navedeni iznosi od prethodne akad. godine)

Podaci relevantni za studijski program

Nositelj i izvoditelj studijskog programa: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (javno visoko učilište), temeljem dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Tip studijskog programa: sveučilišni

Razina studijskog programa: integrirani preddiplomski i diplomski

Područje studija: biomedicina i zdravstvo

Način izvođenja studija: redoviti studij

Predviđeno trajanje studija: 6 godina, 360 ECTS bodova

Jezik na kojem se studij izvodi: hrvatski jezik

Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija: doktor/doktorica dentalne medicine, dr. med. dent.
Pristup daljnjim razinama studija: Po završetku integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina može se nastaviti studij na poslijediplomskom specijalističkom studiju ili poslijediplomskom doktorskom studiju.