Medicinski fakultet

Medicinski fakultet u Rijeci utemeljen je 1955. godine i jedna je od najstarijih i najvećih sastavnica Sveučilišta u Rijeci. Kao javno visoko učilište organizira i izvodi sveučilišne i stručne studije te razvija znanstveni i stručni rad u obrazovnom i znanstvenom području biomedicine i zdravstva te u više znanstvenih i stručnih područja priprema studente za obavljanje profesionalnih djelatnosti na osnovu znanstvenih spoznaja i metoda, obrazuje znanstveni podmladak, sudjeluje u ostvarivanju društvenih zanimanja studenata, promiče međunarodnu, posebice europsku suradnju u visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

Jasna vizija daljnjeg razvoja u jasno prepoznatljivu, konkurentnu visokoškolsku ustanovu prilagođenu zahtjevima tržišta i dinamičko istraživačko središte s interdisciplinarnim znanstvenim projektima i suradnim centrima izvrsnosti, temelji se prvenstveno na kadrovima koji su u njoj zaposleni.

video

Servisi za studente

Studenti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci jedni su od najaktivnijih studenata Sveučilišta. Uz razne humanitarne akcije koje se organiziraju tijekom godine, naši se studenti bave i edukacijom mlađih kolega i srednjoškolaca vezano za brojne probleme, ali također sudjeluju u mnogim međunarodnim razmjenama od kojih se izdvajaju SAD, Japan te mnoge druge. Također, aktivni smo članovi Studentskog zbora te Senata što studentima Medicinskog fakulteta osigurava informiranost o situaciji u nastavi te visokom obrazovanju i mogućnost odlučivanja o mnogim bitnim temama. Nadalje, uz već dugogodišnju tradiciju izdavanja studentskog časopisa, organiziraju se i mnogi studentski kongresi po kojima smo jedinstveni u regiji.

Studentske udruge koje djeluju na Fakultetu su:
Fakultetski odbor svih studenata
• Studentski zbor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Croatian Medical Students’ International Comitee
• CroADS
• Sportski odbor svih studenata

Mobilnost studenata

Mobilnost studenata na Medicinskom fakultetu u Rijeci ostvaruje se kroz brojnu suradnju s drugim medicinskim fakultetima kao što su Medicinski fakultet Sveučilišta u Hyogu (Japan), Medicinska škola pri Tehnološkom institutu u Rochesteru (SAD), medicinski fakulteti u Švedskoj, Francuskoj, Austriji, Italiji, Sloveniji, BiH, Makedoniji, Crnoj Gori itd. Također, mobilnost se studenata ostvaruje preko Erasmus programa EU u obliku studijskog boravka ili stručne prakse. Detaljne informacije možete naći na mrežnim stranicama fakulteta i Sveučilišta u Rijeci.

Posebnosti sastavnice

Medicinski fakultet svoj razvoj temelji i na snažnom razvoju znanstvene djelatnosti.  Fakultet u zemlji prednjači u uvođenju novih tehnologija (monoklonska protutijela, ciljana mutacija gena i dr.) što zajedno s nabavom sofisticirane opreme i kvalitetnim radom više istraživačkih skupina dovodi do postizanja međunarodno zapaženih rezultata i projekata. Posebno se ističe projekt razvoja translacijskih medicinskih istraživanja (TransMedRi) čiji je cilj ojačati suradnju između bazičnih i kliničkih istraživanja te ostvariti nove iskorake u razvoju Fakulteta.

Kontakt

Medicinski fakultet
Braće Branchetta 20
51 000 Rijeka

T: 051/651-111
E: dekanat@medri.hr

Web stranice sastavnice