Idi nazad na Građevinski fakultet

Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer: Graditeljstvo u priobalju i komunalni sustavi

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
- 30 -

Gdje se mogu zaposliti?

Predviđeno je da se studij organizira u dijelu radnog vremena jer je namijenjen dodatnom obrazovanju postojećih kadrova, građevinskih inženjera i nastavku obrazovanja stručnih prvostupnika inženjera građevinarstva.

Za što sam osposobljen?

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija student stječe osnovne kompetencije za razumijevanje i rješavanje problema u određenom, užem području građevinarstva. Osposobljen je za vođenje poslova i sudjelovanje u planiranju i održavanju građevinskih objekata i komunalnih sustava s naglaskom na specifičnosti graditeljstva u priobalju.

Student stječe sposobnost definiranja i rješavanja problema na području uže specijalizacije.

Cilj je studija osposobiti studente i postojeći građevinski kadar za procjenu projekata i izvedbe radova u priobalju u cilju očuvanja autohtonih graditeljskih vrijednosti sjevernog Jadrana, Istre i hrvatskog priobalja uopće.

Koji su uvjeti upisa?

Pravo prijave na natječaj za upis imaju:
– pristupnici koji su završili stručni studij (s ukupno 180 ECTS bodova), odnosno stručni dodiplomski studij građevinarstva u trajanju od najmanje šest semestara
– pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski (s ukupno 180 ECTS bodova) i sveučilišni dodiplomski studij građevinarstva
– pristupnici koji su završili drugi studij iz područja tehničkih znanosti koji se programom do 30% razlikuje od programa iz podtočke 1.i 2.

Ovisno o prethodno završenom studiju i stečenim kompetencijama, pristupnicima se prema studijskom programu može odrediti polaganje razlikovnih ispita.

Podaci relevantni za studijski program

Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo izvodi se na Fakultetu za studente koji studiraju u dijelu radnog vremena i omogućuje studentu stjecanje najmanje 120 ECTS bodova.

Predviđeno trajanje studija je dvije akademske godine (četiri semestra), a student ga mora završiti najkasnije u roku od četiri akademske godine.

Završetkom studija student stječe stručni naziv stručni “specijalist inženjer građevinarstva”/”stručna specijalistica inženjerka građevinarstva” (struč.spec.ing.aedif.).

Sve informacije o specijalističkom diplomskom stručnom studiju Građevinarstvo objavljene su na stranicama studija.