Građevinski fakultet

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci svoju misiju vidi u obrazovanju i usavršavanju akademskog kadra iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih i prirodoslovnih disciplina na postavkama nedjeljivosti znanstvenoga rada i visokoga obrazovanja. Misija je Fakulteta i da u široj zajednici djeluje na promicanje graditeljske struke i osvješćivanje značenja i vrijednosti ove djelatnosti za održivi razvoj u cjelini ujedno promičući akademska načela i vrijednosti doprinoseći time razvoju grada, regije i Republike Hrvatske.

Početkom akademske godine 2012./2013. nastavu je na Građevinskom fakultetu pohađalo 625 studenata.  Na Fakultetu su ustrojeni i djeluju: Zavod za hidrotehniku i geotehniku, Zavod za matematiku, fiziku i druge predmete, Zavod za nosive konstrukcije i tehničku mehaniku, Zavod za prometnice, organizaciju i tehnologiju građenja i arhitekturu i Zavod za računalno modeliranje materijala i konstrukcija.

Građevinski se fakultet 2011. godine preselio u zgradu na Kampusu Sveučilišta u Rijeci. U novoj zgradi studentima i nastavnicima na raspolaganju su moderno opremljene učionice, informatički kabineti, laboratoriji, knjižnica te prostori za samostalni rad.

video

Servisi za studente

Podrška studentima prije početka nastave:
Uvodni tečaj iz matematike, nacrtne geometrije i mehanike organizira se neposredno prije početka nastave.

Podrška studentima tijekom studija:
Prvi se dan nastave za brucoše organizira uvodno predavanje na kojem se studenti upoznaju sa studijem i Fakultetom, a nakon mjesec dana održava se orijentacijsko-motivacijski praktikum.
Organiziraju se demonstrature po predmetima kako bi se studentima pomoglo pri savladavanju gradiva.
Na Fakultetu je aktivan Studentski zbor.
Studenti su putem svojih predstavnika uključeni u razna fakultetska tijela (Vijeće, odbori, povjerenstva i sl.)
Jednom mjesečno organiziraju se sastanci Ureda za odnose sa studentima.
U zgradi Fakulteta djeluje Sveučilišni savjetovališni centar.

 

Mobilnost studenata

Kao i na svim ostalim sveučilištima u Europi na kojima se izvode kompatibilni programi, Građevinski fakultet međunarodnu mobilnost studenata podržava kroz sufinanciranje boravka u inozemstvu smatrajući da je međunarodna mobilnost studenata važna za njihov razvoj, ali i za unapređenje Fakulteta u cjelini.

ERASMUS i ECTS koordinator pružaju studentima svu potrebnu podršku kod definiranja programa razmjene kao i kod priznavanja ECTS bodova koji se steknu kroz takvu razmjenu.

Godine 2011. dva su studenta boravila na Sveučilištu u Padovi (Italija), a tijekom ljetnog semestra 2012. godine šestero je studenata ljetni semestar provelo na nekoj inozemnoj instituciji, boravili su na sveučilištima u Wisbadenu (Njemačka), Grazu (Austrija) i Mariboru (Slovenija). Tijekom ljeta 2012. petero je studenata pohađalo ljetnu školu iz područja prometnica na Sveučilištu u Wisbadenu u Njemačkoj. U akademskoj godini 2012./13. desetero ih planira provesti semestar na nekoj od inozemnih institucija.

Osim navedenog, na Fakultetu su organizirane i planiraju se međunarodne ljetne škole, redovito se studentima omogućava prisustvo svim pozvanim predavanjima međunarodno priznatih znanstvenika te se organiziraju i pozvana predavanja međunarodnih stručnjaka i znanstvenika  u okviru kolegija na studijskim programima.
Osim međunarodne suradnje, Fakultet temeljem ugovora s drugim građevinskim fakultetima u Hrvatskoj nudi studentima mogućnost jednosemestralnog boravka i na ostalim građevinskim fakultetima u zemlji.

Posebnosti sastavnice

Građevinski fakultet u Rijeci postoji više od 40 godina i u tom je periodu na njemu diplomiralo preko 3000 studenata na „starim“ i „novim“ bolonjskim studijima.

Na Fakultetu težimo tome da svoje studente pripremimo da kroz cijeli radni vijek budu dobri inženjeri i imaju želju i potrebu za daljnjim učenjem i usavršavanjem, da vode računa o tome da se njihovim djelovanjem svijet može učiniti boljim mjestom za život i da tu odgovornost shvate ozbiljno.

Studenti koji završe studij građevinarstva imaju mogućnost zapošljavanja na različitim poslovima: od projektiranja i izgradnje različitih vrsta objekata (cesta, zgrada, mostova, vodovoda, hidroelektrana…), na istraživanjima iz različitih područja građevinarstva (hidrotehnike, geotehnike, konstrukcija od betona, čelika i drva, prometnica, organizacije građenja) u gradskim i županijskim upravama, predstavništvima inozemnih građevinskih tvrtki i drugim različitim poslovima u našoj županiji, ostalim dijelovima Hrvatske i izvan zemlje.

Kako bi se studenti što bolje pripremili za svoj budući posao i bili što uspješniji na studiju, u redovitoj nastavi nastojimo s njima rješavati stvarne probleme pa tako studenti već na preddiplomskoj razini sami projektiraju jednu dionicu ceste, jednostavnu građevinu od betona i čelika, dijelove hidrotehničkih građevina i sl.

Na Fakultetu predavanja redovito održavaju stručnjaci iz prakse, ugledni znanstvenici, organiziraju se i konferencije, okrugli stolovi i seminari kojima mogu prisustvovati i studenti. Studente uključujemo u studentska stručna natjecanja. Na Fakultetu je u tijeku bilateralni hrvatsko-japanski projekt vezan uz utvrđivanje potencijalnih rizika od poplava i klizišta u sklopu kojega imamo česta gostovanja znanstvenika i stručnjaka iz Japana. Laboratorijska oprema koja je kroz ovaj projekt donirana Fakultetu predstavlja sam vrh tehnologije ispitivanja klizišta, a na raspolaganju je za izvođenje vježbi sa studentima. Redoviti su i terenski izlasci studenata na gradilišta objekata u široj regiji, studenti posjećuju gradilišta cesta, mostova i objekata visokogradnje, ali i već postojeće objekte kao što su brane, akumulacije i sustavi za pročišćavanje voda te povijesno važne građevine iz baštine i industrijske baštine.

Posebno uspješne istraživačke skupine koje bilježe i međunarodnu prepoznatljivost su one koje se bave numeričkim modeliranjem konstrukcija te grupa istraživača koja se bavi istraživanjima u području hidrotehnika i geotehnike posebno u području krša i vezano za klizišta. Ovaj dio naših aktivnosti vezan je za treći ciklus obrazovanja, doktorski studij.

Studiranje je na našem Fakultetu značajno unaprijeđeno otkad smo (sada već godinu dana) u novoj zgradi na Kampusu na Trsatu. U zgradi studenti imaju odlične uvjete za nastavne aktivnosti kao i za one izvannastavne. Prednost je što imamo laboratorije u kojima studenti provode laboratorijska ispitivanja, nekoliko informatičkih učionica i posebne prostore za samostalni rad i druženje studenata.
U blizini je i objekt studentske prehrane kao i mogućnost druženja i suradnje sa studentima matematike, informatike, filozofije ili pak onima koji studiraju likovnu umjetnost.

Kontakt

Građevinski fakultet
Radmile Matejčić 3
51 000 Rijeka

T: 051/265-900
M: referada@gradri.hr
M: info@gradri.hr
M: dekanat@gradri.hr

 

Web stranice sastavnice