Idi nazad na Gluma i mediji

Gluma, mediji, kultura

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
- - -

Koji su uvjeti upisa?

Pravo prijave na natječaj za upis imaju:
– pristupnici koji su završili četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij ili preddiplomski i diplomski studij u skladu s bolonjskom shemom studiranja, sa znanjem engleskog jezika.
– strani državljani i državljani koji su stekli inozemnu diplomu dužni su prije upisa provesti postupak priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije koju su stekli u stranoj državi.

Cijena studija iznosi 20.000,00 kuna po semestru.

PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK
Prijave za razredbeni postupak podnose se na obrascu koji se preuzima na mrežnim stranicama studija.
Troškovi razredbenog postupka iznose 500,00 kuna po pristupniku.
Prijavi za pristup razredbenom postupku treba priložiti:

  • ispunjen obrazac za prijavu
  • diplomu o završenom visokoškolskom obrazovanju u izvorniku ili ovjerenoj preslici (diplomu koja nije izdana na hrvatskom ili engleskom jeziku potrebno je prevesti kod sudskog tumača)
  • pismo motivacije do 150 riječi
  • životopis
  • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka
  • portfolio s fotografijama (najviše 10) i video klipom (do 5 minuta) koji predstavljaju dosadašnji rad (portfolio s fotografijama i videom nije obvezan)

Sve materijale za razredbeni postupak moguće je poslati na hrvatskom i engleskom jeziku.