Idi nazad na Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
100 260 2

Gdje se mogu zaposliti?

Nakon završetka studijskog programa studentima se pruža mogućnost rada u turističkom gospodarstvu, ugostiteljskim tvrtkama, javnoj upravi, jedinicama lokalne  samouprave, uslužnim djelatnostima te drugim poslovima za koje se traži kvalifikacija sveučilišni prvostupnik ekonomije. Dio studenata usmjerava se pokretanju vlastitih poduzetničkih aktivnosti.

Nakon završenog studija studenti imaju mogućnost upisa diplomskoga sveučilišnog studija.

Za što sam osposobljen?

Studijski su programi orijentirani na stjecanje znanja i razvoju vještina i kompetencija iz područja menadžmenta u  turizmu i ugostiteljstvu, obrazovanju najviše razine menadžmenta kojima se uz opća ekonomska znanja nude i specifična znanja pri čemu se uvažavaju teorijska polazišta, standardi djelatnosti i suvremena praksa. Sveučilišni prvostupnik posjeduje specifičnu naobrazbu u polju ekonomije s naglaskom na primijenjenu ekonomiju i njoj srodnim područjima  značajnima  za turizam i ugostiteljstvo.

Koji su uvjeti upisa?

Pravo upisa na preddiplomski sveučilišni studij imaju kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu, položili državnu maturu i stekli uvjete za upis u prvu godinu studija.

Za upis u I. godinu studija na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu boduju se:

1. Uspjeh ostvaren tijekom srednje škole – najviše 40 %.

2. Uspjeh ostvaren na državnoj maturi – najviše 60 %:

• Hrvatski jezik – najviše 20 % bodova – osnovna razina B.

• Matematika – najviše 20 % bodova – osnovna razina B.

• Strani jezik – najviše 20 % bodova – osnovna razina B.

3. Posebna postignuća

• Znanje stranog jezika kojeg pristupnik nije učio u srednjoj školi i koji mu nije materinji jezik.

• Završena još jedna četverogodišnja srednja škola.

Podaci relevantni za studijski program

Trajanje studija: osam semestara (četiri godine studija)

ECTS bodovi: 240 ECTS

Sveučilišni preddiplomski studij ima 2 smjera:

•Menadžment u turizmu

•Menadžment u hotelijerstvu.

Preddiplomski sveučilišni studij izvodi se na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji kao redoviti studij ili izvanredni studij. Preddiplomski sveučilišni studij, u Studijskom centru Zabok, izvodi se kao izvanredni studij.

Po završetku jednog od smjerova preddiplomskog sveučilišnog studija polaznik stječe akademski naziv: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije – kratica: univ. bacc. oec. (240 ECTS).