Idi nazad na Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Održivi razvoj turizma

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
30 30 1

Gdje se mogu zaposliti?

Nakon završenoga studijskog programa magistri/magistre ekonomije imaju mogućnost zapošljavanja u turističkim zajednicama, turističkim organizacijama, turističkim agencijama, ugostiteljskim objektima, ali i u sustavu obrazovanja, javnom sektoru, medijima, svim selektivnim oblicima turističke ponude, pratećim industrijama, financijskim institucijama, službama računovodstva i kontrole, inspekcijama i njima pratećim tijelima, gdje se traže specifična znanja iz područja turizma, hotelijerstva, restoraterstva i srodnim djelatnostima koja prihvaćaju načela održivoga razvoja.

Program je orijentiran obrazovanju budućih menadžera u turizmu, ugostiteljstvu i javnom sektoru kojima se kroz različite nastavne sadržaje nudi sagledavanje temeljnih ekonomskih znanja u ravnoteži sa znanjima o zaštiti i unapređenju okoliša te načelima uravnoteženog društvenog razvoja.

Za što sam osposobljen?

Nakon završenoga studijskog programa studenti će biti sposobni pravilno tumačiti i interpretirati temeljne pojmove vezane uz turizam i održivi razvoj turizma; objasniti, interpretirati i razlikovati značajke turističkog proizvoda turističke destinacije temeljenog na načelima održivog razvoja u odnosu na klasičnu ponudu; aplicirati rezultate istraživanja iz područja održivog razvoja u praksi turističke destinacije i sudionika turističke ponude; sustavno analizirati i interpretirati doprinos turizma ukupnom gospodarstvu s posebnim naglaskom na značenje primjene načela održivog razvoja; argumentirati doprinos turizma razvoju lokalne zajednice, ali i ulogu lokalne zajednice u provođenju načela održivog razvoja u turizmu; sagledati značaj turizma na globalno svjetsko gospodarstvo i društvene odnose, ali i promjene koje donosi načelo održivog razvoja; biti osposobljeni da poslovne i procesne funkcije na razini poslovnih sustava u hotelijerstvu i turizmu, ali na razini turističke destinacije oblikuju u skladu s načelima održivog razvoja.

Koji su uvjeti upisa?

Za upis na diplomski sveučilišni studij “Održivi razvoj turizma” (60 ECTS) kojim se stječe  akademski naziv magistar/magistra ekonomije mogu se prijaviti kandidati s diplomom sveučilišnog prvostupnika ekonomije (240 ECTS).

Podaci relevantni za studijski program

Trajanje studija: 2 semestra (jedna godina studija).

Diplomski sveučilišni studij izvodi se na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji kao redoviti studij ili izvanredni studij.

Po završetku diplomskog sveučilišnog studija polaznik stječe akademski naziv: magistar/magistra ekonomije – kratica: mag. oec. (300 ECTS).