Idi nazad na Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Menadžment u turizmu

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
50 70 2

Gdje se mogu zaposliti?

Nakon završenog studijskog programa magistri/magistre ekonomije imaju mogućnost zapošljavanja u turističkim zajednicama, turističkim organizacijama, turističkim agencijama, turističkim udrugama, u hotelijerstvu, restoraterstvu, ali i u sustavu obrazovanja, javnom sektoru, medijima, svim selektivnim oblicima turističke ponude, pratećim industrijama gdje se traže specifična znanja iz područja menadžmenta u turizmu.

Za što sam osposobljen?

Nakon završenog studijskog programa studenti će biti sposobni pravilno tumačiti i interpretirati temeljne pojmove vezane uz turizam i menadžment u turizmu; objasniti, interpretirati i razlikovati značajke turističkog proizvoda turističke destinacije; sustavno analizirati i interpretirati doprinos turizma ukupnom gospodarstvu;  argumentirati doprinos turizma razvoju lokalne zajednice, ali i ulogu lokalne zajednice u unapređenju turizma; istraživati tržišne odnose ponude i potražnje motivirane novim trendovima u turizmu; sagledati značaj turizma na globalno svjetsko gospodarstvo i društvene odnose, ali i promjene koje donosi novi pristup turizmu; definirati, opisati i usporediti različite specifične oblike turizma te njihove ekonomske, društvene i ekološke implikacije kroz sinergijske odnose svih sudionika turističke ponude u turističkoj destinaciji.

Magistar ekonomije posjeduje specifična znanja, vještine i kompetencije iz područja  turizma i vođenja turističke politike.

Koji su uvjeti upisa?

Za upis na diplomski sveučilišni studij “Menadžment u turizmu” (60 ECTS) za stjecanje akademskog naziva magistar/magistra ekonomije mogu se prijaviti kandidati s diplomom sveučilišnog prvostupnika ekonomije (240 ECTS).

Podaci relevantni za studijski program

Diplomski sveučilišni studij “Menadžment u turizmu ” (1 godina – 60 ECTS)  ima dva smjera:

• Menadžment događaja i slobodnoga vremena

• Menadžment turističke destinacije.

Trajanje studija: 2 semestra (jedna godina studija).

Diplomski sveučilišni studij izvodi se na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji kao redoviti studij ili izvanredni studij.

Po završetku diplomskoga sveučilišnog studija polaznik stječe akademski naziv: magistar/magistra ekonomije – kratica: mag. oec. (300 ECTS).