Idi nazad na Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Menadžment održivoga razvoja

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
30 40 1

Gdje se mogu zaposliti?

Nakon završetka studijskog programa postojat će velike mogućnosti zapošljavanja, budući da do sada nije bilo ovakvog profila obrazovanja, a znanja ove vrste nezaobilazna su u svim sferama turističke ponude, od bazne do nadgradnje. Tako će se prvostupnici moći zaposliti u turističkim zajednicama, turističkim organizacijama, turističkim agencijama, ugostiteljskim objektima, ali i u sustavu obrazovanja, javnom sektoru te svim selektivnim oblicima turističke ponude i sl.

Nakon završenog studija studenti imaju mogućnost upisa diplomskoga sveučilišnog studija.

Za što sam osposobljen?

Studijski program je orijentiran obrazovanju budućih menadžera u turizmu, ugostiteljstvu, hotelskoj industriji i javnom sektoru, kojima se kroz različite nastavne sadržaje nudi sagledavanje temeljnih ekonomskih znanja u ravnoteži sa znanjima o zaštiti i unapređenju okoliša, te načelima uravnoteženoga društvenog razvoja.

Studijski program koncipiran je na način da studentima nudi uravnotežen odnos teorijskih i praktičnih znanja, vještina i kompetencija iz poslovne ekonomije s posebnim naglaskom na održivi razvoj kao pretpostavku očuvanja resursa na kojima se temelji i bez kojih nije moguće ostvariti proklamirane ciljeve u globalizacijskim uvjetima.

Koji su uvjeti upisa?

Pravo upisa na preddiplomski sveučilišni studij imaju kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu, položili državnu maturu i stekli uvjete za upis u prvu godinu studija.

Za upis u I. godinu studija na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu boduje se:

1. Uspjeh ostvaren tijekom srednje škole – naviše 40 %.

2. Uspjeh ostvaren na državnoj maturi – najviše 60 %:

• Hrvatski jezik – najviše 20 % bodova – osnovna razina B.

• Matematika – najviše 20 % bodova – osnovna razina B.

• Strani jezik – najviše 20 % bodova – osnovna razina B.

3. Posebna postignuća

• Znanje stranog jezika kojeg pristupnik nije učio u srednjoj školi i koji mu nije materinji jezik.

• Završena još jedna četverogodišnja srednja škola.

Podaci relevantni za studijski program

Trajanje studija: osam semestara (četiri godine studija)

ECTS bodovi: 240 ECTS

Preddiplomski sveučilišni studij izvodi se na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji kao redoviti studij ili izvanredni studij.

Po završetku preddiplomskog sveučilišnog studija polaznik stječe akademski naziv: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije – kratica: univ. bacc. oec. (240 ECTS).