Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu jedina je sveučilišna ustanova u Republici Hrvatskoj u potpunosti usmjerena na edukaciju  i znanstveni  razvoj kadrova u području turizma, ugostiteljstva i održivoga razvoja. U svojem sastavu broji sedam zavoda i dvadeset katedri te izvodi sljedeće razine obrazovanja:

• preddiplomski sveučilišni studij

• diplomski sveučilišni studij

• poslijediplomski specijalistički studij

• poslijediplomski doktorski studij

• programe cjeloživotnoga obrazovanja.

video

Servisi za studente

Ured za studente − Opatija

T: 051/294-200,201,202,203,204,206,207

E: studentska@fthm.hr

Ured za studente – SC Zabok

T: 049/223-622

E: zabok@fthm.hr

Mobilnost studenata

Fakultet svojim studentima i nastavnicima nudi mobilnost kroz ERASMUS program te kroz CEEPUS mreže: Education without frontiers i Amadeus. U posljednje dvije godine u vanjskoj mobilnosti sudjelovao je preko 62 studenta, a u unutarnjoj mobilnosti 44 studenata. Fakultet je primio 27 nastavnika, a s Fakulteta je na razmjenu otišlo 15 nastavnika.

Posebnosti sastavnice

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu ima razvijenu cjelokupnu vertikalu obrazovanja do treće razine, što podrazumijeva da studenti  nakon preddiplomskog i  diplomskog studija imaju  mogućnosti upisa poslijediplomskih specijalističkih i doktorskih studija, te stjecanje svih razina akademskih zvanja u području društvenih znanosti, polje ekonomija.

Znanstvena, nastavna i stručna aktivnost Fakulteta prepoznata  je ne samo u Republici Hrvatskoj već i u  široj regiji.  Godine 2010., Fakultet je dobio nagradu za najbolju instituciju za edukaciju kadrova u turizmu i ugostiteljstvu na području jugoistočne Europe,  a  2011. godine Fakultet  je dobio nagradu Hrvatske turističke zajednice „Anton Štifanić“ za izuzetan doprinos razvoju hrvatskog turizma.

Fakultet je nositelj mnogobrojnih stručnih i znanstvenih projekata u zemlji i inozemstvu te organizator znanstvenih i stručnih konferencija i okruglih stolova. Uz suradnju s drugim visokoškolskim institucijama, Fakultet aktivno surađuje i s gospodarstvom, javnim sektorom te civilnim društvom.

Kontakt

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu; www.fthm.uniri.hr

Primorska 42 p.p. 97

51410 Opatija

T:  051/294700

E: dekanat@fthm.hr

Web stranice sastavnice