Idi nazad na Filozofski fakultet

Psihologija

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
35 - 2

Gdje se mogu zaposliti?

Potreba za psiholozima postoji u javnom i privatnom sektoru, u različitim područjima ljudske djelatnosti, a posebice u onima koje se odnose na rad i organizaciju rada, zapošljavanje i profesionalnu orijentaciju, komunikaciju i tržište, odgoj i obrazovanje, istraživanje, zdravstvo, sport, socijalnu skrb, promet, pravosuđe, vojsku i policiju.

Za što sam osposobljen?

Završetkom preddiplomskoga studija psihologije student stječe temeljna znanja o metodama istraživanja u psihologiji, nacrtima istraživanja, statističkim analizama podataka i tehnikama mjerenja; spoznaje o općoj psihologiji, biološkim osnovama psihičkih procesa, kognitivnoj psihologiji, razvojnoj psihologiji, psihologiji ličnosti i socijalnoj psihologiji; opće informacije o primijenjenim područjima psihologije.

Koji su uvjeti upisa?

Pravo upisa u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Psihologije na Filozofskom fakultetu u Rijeci imaju osobe koje su položile državnu maturu, položile provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti, a u okviru su odobrenih upisnih kvota. Na programe se prijavljuje preko sustava POSTANI STUDENT.

Podaci relevantni za studijski program

Posljednjih desetljeća psihologija se kao znanstvena disciplina koja proučava ljudsko ponašanje i psihičke procese intenzivno razvija. Istraživanja u području psihologije ispituju vrlo različite aspekte ljudskog funkcioniranja i pokušavaju odgovoriti na pitanja kao što su: Kako percipiramo objekte u svojoj okolini, a kako druge ljude i same sebe? Kako djeca uče jezik? Kako uče čitati i pisati? Koje su moždane strukture u podlozi emocija? Što nas potiče da se ponašamo na određeni način? Zbog čega su neki ljudi agresivniji ili otvoreniji od drugih? U čemu se sve razlikuju muškarci i žene? Koliko je inteligencija važna za uspjeh u školi? Kako formiramo stavove i kako se oni mogu mijenjati? Kako stres djeluje na tjelesno i mentalno zdravlje? Koji su uzroci različitih psihičkih poremećaja? Psihologija pokušava odgovoriti na ta i mnoga druga važna pitanja o čovjeku, a uz to može pridonijeti boljoj prilagodbi, učinkovitijem ponašanju, lakšem rješavanju problema, poticanju kreativnosti i realizaciji ljudskih potencijala. Preddiplomski studij psihologije je jednopredmetni studij i obrazuje prvostupnike psihologije.
Studentima koji se odluče za nastavak obrazovanja na Filozofskome fakultetu Rijeci nudi se diplomski studij koji obrazuje magistre psihologije i magistre edukacije psihologije. Za obavljanje psihološke djelatnosti nužno je završiti diplomski studij psihologije.