Idi nazad na Filozofski fakultet

Povijest

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
40 - 2

Gdje se mogu zaposliti?

Studijem se stječu kompetencije i osposobljenost za stručnog i pomoćnog radnika (suradnika) za rad u arhivima, muzejima, zavičajnim zbirkama, galerijama, turističkim agencijama itd.

Za što sam osposobljen?

Nakon završena preddiplomskog studija povijesti studenti stječu akademski naziv prvostupnik/prvostupnica povijesti. Studenti kroz studij stječu sposobnost razumijevanja, analize i sinteze povijesnih sadržaja u njihovim kontinuitetima.

Koji su uvjeti upisa?

Pravo upisa u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Povijesti na Filozofskom fakultetu u Rijeci imaju osobe koje su položile državnu maturu, a u okviru su odobrenih upisnih kvota. Na programe se prijavljuje preko sustava POSTANI STUDENT.

Podaci relevantni za studijski program

Preddiplomski studij povijesti moguće je upisati kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci te sa studijem informatike pri Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci.
Cilj je studija osposobljavanje studenata za istraživanje povijesti s težištem na metodologiji povijesnih istraživanja u najširem smislu.
Nakon završenoga preddiplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na diplomskome studiju povijesti (studentima koji se odluče za nastavak studija na Filozofskom fakultetu u Rijeci nudi se mogućnost upisa na diplomski dvopredmetni studij povijesti – nastavnički smjer).