Idi nazad na Filozofski fakultet

Povijest umjetnosti

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
35 - 2

Gdje se mogu zaposliti?

Kompetencije nosioca toga zvanja vezane su uz dobru opću kulturu, pismenost i općenito poznavanje povijesnih znanosti te nešto specifičniji uvid u područje povijesti umjetnosti. Stjecanjem takve stručne spreme studentu se pruža mogućnost zapošljavanja u turizmu, tiskanim i elektroničkim medijima, izdavaštvu, galerijskoj djelatnosti, organizaciji kulturnih događaja te u gospodarstvu u svojstvu osobe zadužene za javne odnose.

Za što sam osposobljen?

Nakon završena preddiplomskog studija povijesti umjetnosti studenti stječu akademski naziv prvostupnik/prvostupnica povijesti umjetnosti.

Koji su uvjeti upisa?

Pravo upisa u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Rijeci imaju osobe koje su položile državnu maturu, a u okviru su odobrenih upisnih kvota. Na programe se prijavljuje preko sustava POSTANI STUDENT.

Podaci relevantni za studijski program

Preddiplomski studij povijesti umjetnosti moguće je upisati kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci te sa studijem Informatike pri Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci.
Povijesti umjetnosti bavi se proučavanjem umjetničkih predmeta kroz povijest, a u okviru različitih umjetničkih stilova. Na studiju Povijesti umjetnosti pojedini kolegiji prezentiraju teme iz slikarstva, skulpture, arhitekture, različitih grafičkih tehnika te iz primijenjenih umjetnosti, poput zlatarstva, povijesnih tekstila, namještaja, keramike, odnosno porculana i drugih dekorativnih predmeta. Povjesničari umjetnosti djeluju kroz institucije izravno vezane uz očuvanje i istraživanje spomeničke baštine (uredi za zaštitu spomeničke baštine, muzeji) ili uz one koje se spomenicima neizravno bave (osnovne i srednje škole, novine i elektronski mediji, turizam, izdavaštvo), a unapređuju znanja o baštini, pomažu u njezinu očuvanju te utječu na oblikovanje svijesti o postojanju spomenika, njihovoj vrijednosti i o potrebi nastojanja čitave zajednice za očuvanjem svakog spomenika i ambijenta u kojem se nalazi.
Nakon završenoga preddiplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na diplomskome studiju povijesti umjetnosti (studentima koji se odluče za nastavak studija na Filozofskom fakultetu u Rijeci nudi se mogućnost upisa na diplomski dvopredmetni studij povijesti umjetnosti – opći smjer).