Idi nazad na Filozofski fakultet

Politehnika

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
30 - -

Gdje se mogu zaposliti?

Nakon završena preddiplomskog studija politehnike studenti stječu akademski naziv prvostupnik/prvostupnica politehnike te su osposobljeni za obavljanje poslova u laboratorijima i praktikumima te izvođenje praktičnih vježbi iz područja politehnike u osnovnim i srednjim školama. Također, nakon završena preddiplomskog studija politehnike studenti mogu osnivati zajednice tehničke kulture u Republici Hrvatskoj te sudjelovati u njihovu radu.

Za što sam osposobljen?

Nakon završena preddiplomskog studija politehnike studenti stječu akademski naziv prvostupnik/prvostupnica politehnike.

Koji su uvjeti upisa?

Pravo upisa u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Politehnike na Filozofskom fakultetu u Rijeci imaju osobe koje su položile državnu maturu, a u okviru su odobrenih upisnih kvota. Na programe se prijavljuje preko sustava POSTANI STUDENT.

Podaci relevantni za studijski program

Preddiplomski studij politehnike moguće je upisati kao jednopredmetni studij.
Na preddiplomskom studiju politehnike studenti stječu naziv prvostupnika/prvostupnice politehnike. Tijekom studija upoznaju se s politehnikom kao primijenjenom znanosti: studenti stječu široko znanje iz više tehnika i tehnologija, a studij je posebno usmjeren na razvijanje tehničkog mišljenja. Zahvaljujući vrlo veliku udjelu praktičnog rada u praktikumima studenti se pripremaju za organiziranje i vođenje laboratorija i praktikuma. Kroz studij studenti stječu prirodoslovno-matematička, informatička, tehnološka i organizacijska znanja koja im osiguravaju pronalaženje zaposlenja u računalnim centrima, u državnoj upravi i gospodarstvu. Ako student nakon stjecanja titule prvostupnika/prvostupnice politehnike želi nastaviti studiranje, na Sveučilištu u Rijeci može upisati dvopredmetni diplomski studij politehnike i informatike.