Idi nazad na Filozofski fakultet

Pedagogija

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
15 - 2

Gdje se mogu zaposliti?

Završetkom sveučilišnoga preddiplomskog jednopredmetnog studija pedagogije student je osposobljen za rad u privatnom i javnom sektoru na  poslovima odgoja i obrazovanja (ispitivanja obrazovnih potreba, planiranje i organizacija obrazovanja, izvođenje obrazovnih aktivnosti, vrednovanje obrazovnih aktivnosti).

Za što sam osposobljen?

Nakon završena preddiplomskog studija pedagogije studenti stječu akademski naziv prvostupnik/prvostupnica pedagogije.
Završetkom sveučilišnog preddiplomskog jednopredmetnog studija pedagogije student stječe kompetencije prikupljanja, analiziranja i organiziranja informacija; prenošenja ideja i informacija (komunikacijske vještine); planiranja i organiziranja obrazovnih aktivnosti; timskoga rada (rad s ljudima, posebice djecom i mladima); vođenja skupina; odabira i uporabe pedagoških, didaktičkih i andragoških teorija, koncepata i tehnika; rješavanja odgojno-obrazovnih problema; uporabe tehnologije u obrazovne svrhe; samoobrazovanja (samostalnog učenja i upravljanja sobom); pedagoškog etosa i socijalne odgovornosti; kritičkoga mišljenja.

Koji su uvjeti upisa?

Pravo upisa u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Pedagogije na Filozofskom fakultetu u Rijeci imaju osobe koje su položile državnu maturu, a u okviru su odobrenih upisnih kvota. Na programe se prijavljuje preko sustava POSTANI STUDENT.

Podaci relevantni za studijski program

Preddiplomski studij pedagogije moguće je upisati kao jednopredmetni studij ili kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci te sa studijem informatike pri Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Studijski program pedagogije temelji se na suvremenim spoznajama pedagogijske znanosti i priprema studente za njihovu primjenu u praksi. Završetkom sveučilišnoga preddiplomskog jednopredmetnog studija pedagogije student je osposobljen za široko područje primjene pedagogijskih znanosti u javnom i privatnom sektoru na poslovima odgoja i obrazovanja (ispitivanje obrazovnih potreba, planiranje i organizacija obrazovanja, izvođenje obrazovnih aktivnosti, vrednovanje obrazovnih aktivnosti). Studentima koji se odluče za nastavak obrazovanja na Filozofskome fakultetu u Rijeci nudi se mogućnost upisa na diplomski jednopredmetni ili dvopredmetni studij pedagogije.