Idi nazad na Filozofski fakultet

Njemački jezik i književnost

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
38 - -

Gdje se mogu zaposliti?

Prvostupnik/prvostupnica njemačkoga jezika i književnosti može pronaći zaposlenje u struci u javnim medijima, nakladništvu, kulturnim ustanovama, diplomaciji te prevodilačkim poslovima.

Za što sam osposobljen?

Nakon završena preddiplomskog studija njemačkoga jezika i književnosti studenti stječu akademski naziv prvostupnik/prvostupnica njemačkoga jezika i književnosti.
Znanja i vještine koje student stječe nakon završetka preddiplomskog studija jesu poznavanje njemačkog jezika na razini C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, poznavanje osnova njemačke lingvistike, književnosti, kulture i civilizacije. Završetkom studija prvostupnik, osim usvajanja temeljnih znanja iz područja germanističke filologije, stječe sljedeće opće kompetencije: prezentacijske vještine te vještine usmenoga izlaganja, osnove znanstvenog rada, usvajanje osnovne terminologije iz oblasti humanističkih, društvenih i prirodno-znanstvenih disciplina, usmena i pisana komunikacija na njemačkom jeziku, sposobnost kritičkog razmišljanja, analize i sinteze, rješavanja problema, interpersonalne vještine, sposobnost prilagođavanja novim situacijama te sposobnost pretraživanja literature i stručnih baza podataka.

Koji su uvjeti upisa?

Pravo upisa u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Njemačkoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Rijeci imaju osobe koje su položile državnu maturu, položile provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti kojom se provjerava jezična kompetencija, a u okviru su odobrenih upisnih kvota. Na programe se prijavljuje preko sustava POSTANI STUDENT.

Podaci relevantni za studijski program

Preddiplomski studij njemačkoga jezika i književnosti moguće je upisati kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci te sa studijem informatike pri Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci.
Završetkom preddiplomskog studija student stječe naziv prvostupnik njemačkoga jezika i književnosti. Nastava se odvija na njemačkome jeziku što doprinosi stalnome razvitku jezične kompetencije studenata. Dio nastave drže izvorni govornici (uključujući strane lektore i jezične asistente). Dosadašnja iskustva pokazuju da za upis na studij njemačkog jezika i književnosti svake godine postoji veliko zanimanje, a to govori o prepoznavanju potrebe za germanistikom kao strukom u društvu, kao i o atraktivnosti samoga studija, posebno s obzirom na skori ulazak Hrvatske u Europsku Uniju u kojoj je njemački jezik materinski jezik najvećem broju građana EU i jedan od službenih jezika tijela Unije.
Nakon završenoga preddiplomskog studija moguć je nastavak obrazovanja na diplomskome studiju njemačkoga jezika i književnosti (studentima koji se odluče za nastavak studija na Filozofskom fakultetu u Rijeci nudi se mogućnost upisa na diplomski dvopredmetni studij njemačkoga jezika i književnosti – nastavnički smjer).