Idi nazad na Filozofski fakultet

Kulturologija

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
37 - -

Gdje se mogu zaposliti?

Završetkom studija studenti stječu kompetencije za rad na pomoćnim poslovima u kulturnom menadžmentu (kazališta, muzeji, biblioteke, obrazovne institucije, festivalske uprave), poslovima u nakladništvu i medijima (TV, film, e-izdavaštvo, novinarstvo, urednički poslovi, strateško planiranje), angažmanu u kulturnom i kongresnom turizmu, glasnogovorničkim i protokolarnim poslovima, u tijelima državne i lokalne uprave, međunarodnim tijelima i organizacijama, u nevladinom sektoru, u privatnim i javnim zakladama, istraživanju tržišta…

Za što sam osposobljen?

Nakon završena preddiplomskog studija kulturologije studenti stječu akademski naziv prvostupnik/prvostupnica kulturologije.

Koji su uvjeti upisa?

Pravo upisa u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Kulturologije na Filozofskom fakultetu u Rijeci imaju osobe koje su položile državnu maturu, a u okviru su odobrenih upisnih kvota. Na programe se prijavljuje preko sustava POSTANI STUDENT.

Podaci relevantni za studijski program

Preddiplomski studij kulturologije moguće je upisati kao jednopredmetni studij.
Nakon završenoga preddiplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na diplomskome studiju (studentima koji se odluče za nastavak studija na Filozofskom fakultetu u Rijeci nudi se mogućnost upisa na diplomski jednopredmetni studij kulturologije).
Teorijski dio studija temelji se na razvijanju sposobnosti kritičke analize kulture. Osnovni pristup proučavanju kulturalnih praksi je interdisciplinaran što naš studij čini jedinstvenim. Praktični dio studija usmjeren je na proučavanje i modele primjena tradicija, kulture sjećanja, svjetskih religija, popularne kulture, problematike identiteta, glazbene kulture, mediologije i manifestacija kultura u svakodnevnom životu. Specifična znanja stečena studijem omogućuju prvostupnicima da se djelatno uključe na tržište rada u područjima organizacije i rukovođenja poslova u kulturi, nakladništvu, medijima, tijelima uprave…