Idi nazad na Filozofski fakultet

Hrvatski jezik i književnost

Redoviti studentiIzvanredni studentiStrani studenti
40 - -

Gdje se mogu zaposliti?

Završetkom studija studenti stječu praktična znanja koja su neposredno primjenjiva npr. u uredničkoj, književnokritičkoj, redaktorskoj i lektorskoj, ali i novinarskoj praksi, zatim u protokolarnim poslovima, pri kultur(al)nom menadžmentu, službama odnosa s javnošću i sl.

Za što sam osposobljen?

Nakon završena preddiplomskog studija hrvatskoga jezika i književnosti studenti stječu akademski naziv prvostupnik/prvostupnica hrvatskoga jezika i književnosti.

Koji su uvjeti upisa?

Pravo upisa u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Rijeci imaju osobe koje su položile državnu maturu, a u okviru su odobrenih upisnih kvota. Na programe se prijavljuje preko sustava POSTANI STUDENT.

Podaci relevantni za studijski program

Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti moguće je upisati kao jednopredmetni studij ili kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci te sa studijem informatike pri Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci.
Studij hrvatskoga jezika i književnosti pripada tradicionalnim studijima nacionalnoga jezika i nacionalne književnosti koji izobražava studente za potrebe odgojno-obrazovnih ustanova, za nastavak znanstvenoga ili stručnoga bavljenja jezikom i književnosti te za javni i privatni sektor na onim područjima u kojima se očekuje i/ili je nužna visoka ovladanost jezičnim zakonitostima, ali i poznavanje književne teorije i povijesti. Studij je koncipiran tako da kroz programe temeljnih i izbornih kolegija osposobljava studente za praćenje suvremenih znanstvenih spoznaja te im daje preduvjete za uključivanje i sudjelovanje u suvremenim procesima na području znanosti o književnosti i jezikoslovlja.
Nakon završenoga preddiplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na diplomskome studiju (studentima koji se nakon završetka preddiplomskoga studija hrvatskoga jezika i književnosti odluče za nastavak obrazovanja na Filozofskome fakultetu u Rijeci nudi se mogućnost upisa na diplomski jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti nastavničkoga, nenastavničkoga ili knjižničarskoga smjera).